Geen verrassingen in nieuwe prestatieafspraken Almere

03.04.2019
Image
Almere, huurdersorganisatie 3HO en de woningcorporaties Ymere, De Alliantie en GoedeStede hebben de nieuwe prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. Evenals voorgaande jaren ligt de focus op stevige uitbreiding van de betaalbare sociale voorraad.
 
Sinds 2015 zit de nieuwbouwproductie in Almere in de lift. Sindsdien worden er ook meer sociale huurwoningen in aanbouw genomen. Maar de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen blijft groot. De betrokken partijen hebben daarom afgesproken te zoeken naar locaties om 2.000 tot 2.500 extra sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Met de corporaties is wederom afgesproken vrijkomende woningen zo veel mogelijk voor een betaalbare prijs te verhuren. 
Ook op andere terreinen zijn prestatieafspraken gemaakt. Gezien de schaarse woonruimte is er goede regie nodig op de huisvesting van mensen uit de zorg en initiatieven waar kwetsbare mensen zorg en begeleiding krijgen. Ook zetten partijen zich in om wijken waar de leefbaarheid onder druk staat weer vitaal te maken.
De landelijke doelstelling om de woningvoorraad op gemiddeld energielabel B te hebben, is in Almere al gehaald. De corporaties hebben in de polder het voordeel dat ze een betrekkelijk recent woningbestand hebben. Gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend om vervolgstappen te zetten op het duurzaamheidsdossier, met aandacht voor zowel energiebesparing als energieopwekking.

Van woonvisie naar nieuwe afspraken

De prestatieafspraken voor 2019 zijn een voortzetting van de afspraken uit de periode 2017-2018.  Daarin zegde de Alliantie toe tot 2021 netto 1.090 sociale huurwoningen toe te voegen. GoedeStede beloofde destijds naast de eerder afgesproken 333 betaalbare woningen nog eens vijfhonderd woningen toe te voegen aan de voorraad. Ymere wilde zich niet vastleggen op de bouw van extra sociale huurwoningen. In hoeverre dat nu wel het geval, blijkt niet uit de informatie die NUL20 heeft ontvangen.
Partijen willen weer meerjarige prestatieafspraken maken, maar wachten daarvoor de woonvisie af van het nieuwe college. De ambities van de gemeente op de lange termijn vormen dan de basis om nieuwe afspraken te kunnen maken voor 2020 en verder.

Op de foto de ondertekenaars van de prestatieafspraken met vanaf links: Eddo Rats(Alliantie), Kim Ronner(Ymere), wethouder Loes Ypma, Arjan Deutekom(GoedeStede), Hans Koelman(huurdersorganisatie 3HO) en wethouder Jan Hoek

In het juni-nummer van NUL20 een dossier over Almere, met daarin ook een interview met directeur Arjan Deutekom van GoedeStede
 

Trefwoorden