Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeente stelt geen onregelmatigheden vast bij Change=

Image

De ontwikkelaars van Change= hebben geen korting gekregen op de grondprijs, maar wel 250.000 euro aan subsidie voor het realiseren van jongeren- en studentenhuisvesting. Change= heeft zich daarbij aan de afspraken gehouden, aldus het Amsterdamse college in antwoord op raadsvragen. Wat betreft eventuele te hoge servicekosten die de jongerenverhuurder doorberekent: dat is aan het oordeel van de rechter.

De raadsleden De Jong en Van Renssen hadden eerder vragen gesteld over verhuurder Change= naar aanleiding van berichtgeving in onder andere Het Parool. Daaruit bleek dat huurders te maken kregen met flinke additionele kosten boven op de huurprijs, zoals 150 euro voor een intakegesprek, 275 euro voor een wasmachineaansluiting en 74 euro voor een dienstencontract, waarbij niet alle diensten werden geleverd. Volgens het college mag een verhuurder extra kosten doorberekenen, maar niet meer dan wat de dienst daadwerkelijk kost. Als de huurder het daarmee niet eens is, moet hij naar de rechter stappen.

De raadsleden wilden ook graag weten of de verhuurder zijn beloften over huurprijs en toewijzing wel heeft waargemaakt. Dat is volgens het college in ieder geval bij de eerste verhuring het geval geweest: Change= heeft bij de intake voor deze woningen geselecteerd op een mix op basis van leeftijd, gender en opleiding. Daarbij is wat betreft opleidingsniveau de volgende verdeling gehanteerd: 55% MBO, 25% HBO en 20% WO. De leeftijd van de huurders was gemiddeld 26 jaar, de genderverdeling 50/50 en 23 procent van hen kwam uit de buurt. Het is het college niet bekend hoeveel mbo-ers uit de buurt op dit moment in Change= wonen.

Bij Change= Nieuw-West is de grond in 2014 in erfpacht uitgegeven voor de realisatie van 498 woningen. De ontwikkelaar heeft geen korting gekregen op de grondprijs. Wel is er november 2013 een stimuleringsbijdrage toegekend ter hoogte van 50.000 euro. Daarnaast is er in 2016 subsidie toegekend van 200.000 euro in het kader van de subsidieregeling realisatie jongeren- en studentenhuisvesting 2015-2018. Dit op voorwaarden van o.a. een maximale rekenhuur van €586 per maand (prijspeil 2016) en huisvesting van kwetsbare jongeren. Change= voldoet volgens het college aan deze voorwaarden.