Gemeentebestuur Amstelveen: meer woningen in De Scheg

20.01.2020
Image
In de toekomstige woonwijk De Scheg in Amstelveen kunnen meer woningen worden gebouwd dan oorspronkelijk gepland. Het college van burgemeester en wethouders heeft de indeling van de laatste nieuwbouwwijk ten zuiden van Westwijk nader verfijnd. Door een verschuiving van de grens waar woningbouw met het oog op Schiphol mogelijk is, is er plek gevonden voor circa 1.100 nieuwe woningen. “De Scheg is de laatste grote uitbreidingswijk van Amstelveen. In 2015 is door de gemeenteraad een Ontwikkelvisie vastgesteld. Dat hebben we nader uitgewerkt in een ruimtelijk raamwerk. Aan het woonprogramma willen we meer eengezinswoningen in het middensegment toevoegen, zowel huur als koop”, aldus wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening. Verder heeft de gemeente afspraken opgenomen over vergunningvrij bouwen. Dit om de beeldkwaliteit van de bestaande lintbebouwing langs de Noordammerweg, de J.C. van Hattumweg en de Meerlandenweg te behouden.