Gemeenten mogen eigen bewoners voorrang blijven geven

31.08.2011

Gemeenten mogen eigen bewoners voorrang blijven geven

In een ‘nota van wijziging’ heeft minister Donner de concept Huisvestingswet 2012 aangepast, waardoor gemeenten voorrang mogen (blijven) geven aan woningzoekenden uit de eigen plaats. Tot dusver leek de nieuwe wet juist een einde te maken aan deze veel voorkomende praktijk.
Tal van de Nederlandse gemeenten hanteren ‘passendheidscriteria’ om de positie van eigen woningzoekenden te beschermen. Amsterdam hanteert bijvoorbeeld ‘bindingseisen’ voor de goedkoopste categorie huurwoningen: de woningzoekende moet in de stad wonen of werken. Terwijl Amsterdam van plan is deze bindingseisen af te schaffen, bewegen andere gemeenten in de regio juist de andere kant op. Almere, Zaandam en Amstelveen werken aan diverse voorrangsregelingen voor sociale huurwoningen of nieuwbouwwoningen voor starters.

De nieuwe huisvestingswet leek een einde te maken aan deze praktijk, maar minister Donner keert op zijn schreden terug. In de nota van wijziging staat dat de gemeenteraad kan bepalen dat bij de verlening van huisvestingsvergunningen en bij de uitgifte van bouwkavels voorrang geeft aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente of de regio. Dat kan voor maximaal de helft van de woningen van een bepaalde daarvan aangewezen categorie.

 

Bron
BZK (voorheen VROM)