Gezin klem tussen markt en minister

28.11.11

Gezin klem tussen markt en minister

Woningcorporatie Ymere brengt een nieuw argument in tegen de inkomensgrens van 33.000 euro voor sociale huurwoningen: daarvoor tellen beide inkomens van een huishouden mee, terwijl banken en verhuurders een tweede inkomen maar gedeeltelijk meetellen voor de berekening van de maximale hypotheek of de maximale huur. Ymere constateert dat het daardoor voor gezinnen met twee werkende ouders met een gezamenlijk inkomen tussen de 33.000 en 40.000 euro onmogelijk is om aan een woning te komen.

Vele partijen hebben al geconstateerd door de lage inkomens door de Europese regelgeving tussen de wal en het schip vallen: zij komen niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning terwijl ze ook  niet kredietwaardig genoeg zijn om een hypotheek of een woning in de vrije sector te krijgen. Verhuurders in de vrije sector en hypotheekverstrekkers rekenen het tweede inkomen maar deels mee. Dit wordt ook geadviseerd door het NIBUD en de Nederlandse Hypotheekgarantie. Ymere: "Daardoor is een gezin waar ouders allebei parttime werken volgens de regels al snel te rijk voor een sociale huurwoning, maar vinden marktpartijen ze te arm voor een marktwoning. Als er dan ook nog kinderen in het gezin zijn en er dus een grotere woning nodig is, blijken deze huishoudens in de praktijk tussen wal en schip te vallen. Het betreft relatief vaak jonge gezinnen, waarvan de ouders overwegend een MBO-opleiding hebben gedaan.

Ymere baseert deze conclusie op basis van de aanmeldingen bij het in maart gelanceerde Woonticket Middeninkomens. Met het Woonticket geeft Ymere middeninkomens een voorrangspositie op een voor hen betaalbare woning. Het aantal aanvragen overtreft verre het aanbod.

10 procent te weinig

De 10 procent ruimte die corporaties hebben om sociale huurwoningen aan middeninkomens toe te delen is volgens Ymere te klein om - naast de medisch urgenten en de stadsvernieuwingsurgenten - ook deze huishoudens te huisvesten. Van de urgent woningzoekenden die zich afgelopen half jaar bij Woonticket inschreven, kon Ymere er 163 om genoemde reden niet bemiddelen, terwijl ze in een half jaar slechts 75 sociale huurwoningen aan middeninkomens mag verdelen. 
Ymere stelt voor om de inkomensgrens voor gezinnen met kinderen op dezelfde manier te definiëren zoals de markt en NIBUD het doen: "het hoogste inkomen binnen het gezin plus een derde van het tweede inkomen binnen het gezin. Op deze manier kan een gezin met twee kinderen waarvan de man als parttime onderwijzer 15.000 euro bruto verdient en de vrouw als politieagente een inkomen van heeft van 24.000 euro toch in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. " 
De marktbenadering leidt tot berekend gezinsinkomen van 29.000 euro, te laag voor een hypotheek voor een passende koopwoning of voor een middeldure huurwoning. Dit gezin zit dus klem tussen markt en minister. 

Halsstarrig

Donner toont zich ondanks een Kamermotie en de aanzwellende kritiek vooralsnog niet bereid een hogere inkomensgrens te bepleiten in Brussel. Hij deed eerder voorkomen dat de uitkomst daarvan nog ongunstiger zou kunnen uitpakken voor de middeninkomens. Dat lijkt nergens op gebaseerd. "De Nederlandse regering kan zelf komen met een voorstel om afspraken over sociale huisvesting te veranderen. Die zullen wij dan bekijken. Dat heb ik onlangs ook de Nederlandse regering laten weten." Aldus Eurocommissaris Almunia tijdens een bijeenkomst in het Europees parlement op 22 november 2011.
Bovendien heeft het Europese Parlement een week eerder uitgesproken dat sociale huisvesting niet alleen toegankelijk moet zijn voor de laagste inkomens. Volgens het Europarlement staat een dergelijke nauwe interpretatie van de mededingsregels haaks op het hogere doel van sociale mix en universele toegang.
Deze week moet Donner weer in de Kamer verschijnen. PvdA-kamerland Jacques Monasch dreigt met een motie van wantrouwen als Donner wederom geen werk maakt van de wens van de Kamer om verhoging van de inkomensgrens te bepleiten. De Kamer heeft hem daartoe eerder al per motie opgeroepen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.