Overslaan en naar de inhoud gaan

Gooise Meren veegt bod corporaties voor nieuwe prestatieafspraken van tafel

Image

De gemeente Gooise Meren wil het aandeel sociale huurwoningen in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg minimaal op hetzelfde peil houden. Het heeft daarom het bod van vijf woningcorporaties voor nieuwe gezamenlijke prestatieafspraken verworpen. Dat bod zou leiden tot een afname van de sociale huurvoorraad met bijna tweehonderd woningen de komende jaren omdat de corporaties meer woningen willen verkopen dan nieuw bouwen. "We kunnen niks anders doen dan dit bod afwijzen", zo verklaart wethouder Nico Schimmel (Hart voor BNM).

Al geruime tijd zijn Dudok Wonen, de Alliantie, Ymere, Het Gooi en Omstreken en Woningstichting Naarden met de gemeente in gesprek over nieuwe prestatieafspraken. Nadat vorig jaar duidelijk werd dat er geen overeenstemming mogelijk was, heeft Gooise Meren onderzoek laten doen naar de woningbehoefte. Rigo becijferde toen dat er de komende vijf jaar minimaal 350 woningen extra nodig zijn. De gemeente verzocht de corporaties vervolgens om een nieuw bod. "Het totaalpakket is te mager. In plaats van toename ziet het college een terugloop in de voorraad sociale huurwoningen ontstaan", aldus Schimmel.

Het belangrijkste discussiepunt betreft de verkoop van sociale huurwoningen door met name Dudok Wonen. "We vinden het jammer dat er door Dudok Wonen geen nieuwe maatregelen zijn voorgesteld. We zijn geen tegenstander van verkoop, zolang dit niet ten koste gaat van de voorraad. Dat gebeurt nu wel en dat staat haaks op onze woonvisie om het aandeel sociale huurwoningen op peil te houden." De voorraad bestaat er voor 21 procent uit sociale huurwoningen. Dudok Wonen is in de gemeente Gooise Meren de grootste corporatie.

Het college stelt een doorstart van het overleg voor. Doel is gezamenlijk afspraken te maken over duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. Daarnaast zullen per individuele corporatie afzonderlijke productieafspraken worden gemaakt.