GroenLinks presenteert actieplan meer woningen voor middeninkomens

11.12.17
GroenLinks presenteert actieplan meer woningen voor middeninkomens

Woningbouwcorporaties moeten meer ruimte krijgen om huurwoningen in het middensegment te kunnen bouwen. Institutionele beleggers doen dat te weinig. Dat schrijft GroenLinks in het maandag in Den Haag gelanceerde actieprogramma 'Meer woningen voor Middeninkomens'. Volgens GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman moet iedereen in de plaats waar je werkt kunnen wonen.

Voor mensen met een middeninkomen is het moeilijk een huis te vinden: ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig om een hypotheek te krijgen, aldus GroenLinks. Wonen in steden is volgens hen onbetaalbaar geworden voor mensen met een middeninkomen. "We zien vaker dan eens dat er voor 50 m2 1.000 euro huur betaald moet worden. Ook het kopen van een woning is enorm lastig. Naast de koopprijs komen er verschillende kosten bij die van eigen geld betaald moeten worden. Bij een woning van 180.000 euro betaal je 5.000 tot 8.000 euro extra voor bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en makelaarskosten. Deze koopblokkade is vooral voor starters een probleem, omdat zij dit bedrag niet mee kunnen financieren bij de aanvraag van een hypotheek."

Om ook voor middeninkomens voldoende geschikte woningen te realiseren, doet GroenLinks drie voorstellen. Corporaties moeten meer woningen in het middensegment kunnen bouwen. De kosten koper moet kunnen worden meegefinancierd in de hypotheek. En de plekken in de stad waar nu al gebouwd wordt, kunnen beter worden benut. Gemeenten moeten meer ondersteuning krijgen bij het verdichten van steden: meer hoogbouw en vaker bebouwing ongebruikte ruimte. De Kamerfractie kiest daarmee voor een andere lijn dan de Amsterdamse gemeenteraadsfractie. GroenLinks keurde onlangs nog de bouw van 128 middeldure huurwoningen op een parkeerplaats (Kavel X) bij de Haarlemmerweg af. Verder wil GroenLinks leegstand tegengegaan door het invoeren van een 'open ruimteheffing'.

Volgens Voortman wordt de woningmarkt door deze maatregelen weer uit het slop getrokken en kunnen mensen gemakkelijker doorstromen naar een geschikte en betaalbare woning."Wij willen dat iedereen een geschikte en betaalbare woning kan vinden. Ook docenten, zorgmedewerkers en politieagenten moeten kunnen wonen in de plaats waar zij werken. Woningen zijn geen luxeproduct, ze moeten voor iedereen betaalbaar zijn. We moeten de tweedeling tegengaan, ook op het gebied van wonen. Ik roep de minister op daar een topprioriteit van te maken deze periode.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.