Grootste huurstijging wederom in Amsterdam

05.09.19
Huren stijgen vooral na bewonerswisseling.
Grootste huurstijging wederom in Amsterdam

Amsterdam heeft al jaren de hoogste huurstijging in Nederland, dit jaar 3,4 procent, zo blijkt uit cijfers van CBS. De woninghuren waren in juli 2019 gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen met 2,0 procent. De huren van de sociale huurwoningen bij overige verhuurders en van de vrijesectorwoningen gingen met 3,3 procent omhoog. De gemiddelde huurstijging was wat hoger dan in juli 2018 (2,3 procent) en dat komt vooral door de toegenomen inflatie. Voor gereguleerde huurwoningen is de maximale huurverhoging namelijk gerelateerd aan de stijging van de consumentenprijzen. Huurverhogingen gaan veelal per 1 juli in. De gemiddelde huurstijging van de afgelopen tien jaar is 2,6 procent.
Na Amsterdam stegen de huren het snelste in Rotterdam: 3,2 procent. In Den Haag en Utrecht gingen de huren iets minder hard omhoog: 2,5 en 2,4 procent.

Huren stijgen vooral na bewonerswisseling. Verhuurders zijn dan in de gelegenheid de huren op te trekken, in de vrije sector tot het 'marktconforme' niveau.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS