Haarlemmermeer wil 10% nieuwbouw voor middensegment

05.01.2012

Haarlemmermeer wil 10% nieuwbouw voor middensegement

De gemeente Haarlemmermeer wil 10 procent van de nieuwbouw bestemmen voor middeninkomens. Dat is één van de ideeën van wethouder Jeroen Nobel om het aanbod van middeninkomens te vergroten. Er zou dan nog 30 procent overblijven voor de sociale sector en de rest voor de vrije markt.

In de komende NUL20 zegt Nobel dat zijn aandacht zich met name richt op een betere doorstroming voor de inkomenscategorie van 33.600 tot zo’n 43.000 euro. Die valt door de Europese inkomensgrens grotendeels buiten de boot . “Dat zou met de nieuwbouw van betaalbare koopwoningen of duurdere huurwoningen kunnen, maar de vraag is of dat realiseerbaar is. In de sociale sector in Haarlemmermeer woont zo’n negentien procent scheef. We proberen die mensen op een of andere manier te verleiden te verhuizen.”

De wethouder wil met name met de lokale grootmacht Ymere overleggen wat er voor de middeninkomens kan worden gedaan. Maar de woningcorporatie heeft het afgelopen jaar al met weinig succes huurhuizen in Haarlemmermeer te koop aangeboden. De woningmarkt zit door de crisis muurvast. Ook huurders verhuizen niet. 

De starterslening is wel een succes gebleken in Haarlemmermeer en heeft geholpen om enkele projecten vlot te trekken. Maar de regeling kon niet voorkomen dat 2011 een “naargeestig jaar” was voor de woningbouw in Haarlemmermeer. Vorig jaar werden 450 woningen opgeleverd (176 in 2010), maar die bouwplannen stamden nog uit betere tijden. In 2011 werden slechts vijftig woningen in aanbouw genomen. Voor 2012 rekent de Haarlemmermeer op een kleine driehonderd opleveringen. De gemeente hoopt dat dit jaar wel de bouw start van de nieuwe wijk Toolenburg-Zuid. Er wordt gestudeerd op een aangepast  en in de tijd sterk gefaseerd plan. In het oude ambitieuze plan ging het om 1350 woningen, waarvan 60 procent dure koop.

In de komende NUL20 meer aandacht voor de bouwproductie en woonvisies in de regio Amsterdam.

Zie ook: Bijna één op de vijf sociale huurders verdient te veel (Hoofddorpse Courant. 04-01-2011)