Havenbedrijf Amsterdam maakt bezwaar tegen woningbouw op Hembrugterrein

27.01.19
Havenbedrijf Amsterdam maakt bezwaar tegen woningbouw op Hembrugterrein

Havenbedrijf Amsterdam verzet zich tegen de woningbouwplannen op het Zaanse Hembrugterrein. De Raad van State moet nu beslissen of het plan van Zaanstad en projectontwikkelaar ABC Vastgoed kan doorgaan. Dit meldt vakkrant Schuttevaer. Het Havenbedrijf vreest dat de zware industrie in het havengebied ten zuiden van het Noordzeekanaal wordt beperkt als aan de overzijde woningen worden gebouwd. De gemeente Zaanstad bestrijdt deze zienswijze, aldus het FD.

Vorig jaar verkocht het Rijksvastgoedbedrijf het voormalige munitieterrein aan ABC Vastgoed voor 41 miljoen euro. ABC wil de monumentale gebouwen zoveel mogelijk handhaven en daarnaast circa duizend nieuwe woningen bouwen. Volgens de initiële plannen komen die grotendeels aan de westkant van het terrein. Volgens Schuttevaer is het Havenbedrijf bang dat de industrie aan overzijde fors moet inbinden als blijkt dat de overlast daarvan in de nieuwe woonwijk te groot blijkt. De bouwplannen zouden ook een bedreiging vormen voor het scheepstransport van gevaarlijke stoffen.

Volgens de gemeente Zaanstad is deze vrees ongegrond. Ook de deskundigen die de Raad van State adviseren zouden hebben vastgesteld dat het omgevingsplan geen beperkingen oplevert voor Amsterdamse havenbedrijven. In een toelichting aan het FD meldt de gemeente dat met het bestemmingsplan vooruit wordt gelopen op de Omgevingswet. De plannen voldoen volgens de gemeente aan alle milieunormen. De woningen worden zo ingepast dat de geluidsbelasting wordt beperkt; balansventilatie met een stof- en geurfilters in elke woning moeten andere eventuele overlast tegengaan.
Volgens Schuttevaer is bij de planvorming uitgegaan van wat de havenbedrijven nu aan overlast mogen veroorzaken. Dat zou betekenen dat er van uitbreiding geen sprake meer kan zijn. "De bedrijven langs het Noordzeekanaal worden op slot gezet." Bovendien heeft Zaanstad volgens het Havenbedrijf erg creatief gerekend aan de lawaaibelasting, aldus Schuttevaer. Onderschat zou worden dat dat de geluidsoverlast van Westpoort stapelt op de overlast van het scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal en de Zaan.
De Raad van State oordeelt binnen enkele maanden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS