Overslaan en naar de inhoud gaan

Hester van Buren van Rochdale wil meer sturen op toewijzing

Image
In verschillende wijken in de regio Amsterdam neemt het aantal kwetsbare huurders dermate toe dat de leefbaarheid onder druk staat. Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale en bestuurslid van corporatiekoepel Aedes, wil in die wijken meer regie op het toewijzingsbeleid.
 
“Er zijn wijken - in Amsterdam vooral in Zuidoost en Nieuw-West - waar in bepaalde buurten of complexen het aantal kwetsbare mensen toeneemt. Dat is zorgelijk, want de sociale problematiek neemt daardoor ook toe. Het gaat dan bijvoorbeeld om verwarde mensen die omwonenden angst aanjagen, onberekenbaar zijn en een gevaar kunnen zijn voor zichzelf en hun omgeving,” aldus Van Buren. Zij is namens de Amsterdamse woningcorporaties ook betrokken bij de Amsterdamse treiteraanpak.
De toename van de overlast is Van Buren het gevolg van een combinatie van overheidsmaatregelen: "Alleen mensen met een laag inkomen kunnen nog aanspraak maken op een sociale huurwoning; ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen; veel meer mensen stromen uit bij de maatschappelijke opvang en de GGZ, en we hebben een aanzienlijke groep statushouders te huisvesten."
Van Buren is overigens tevreden over de samenwerking met zorgpartners als HVO-Querido en het Leger des Heils, die mensen begeleiden die weer een zelfstandige woning krijgen. "Maar er is daarnaast een groeiende groep mensen met psychische, fysieke of verslavingsproblemen waarvan wij niet weten dat zij in een woning van ons zijn komen wonen. Die baart ons vooral zorgen. Zij huren gewoon via  Woningnet een woning."
Zij blijken vooral in bepaalde wijken terecht te komen. En dat komt mede door het passend toewijzen, waardoor mensen met een laag inkomen in minder populaire buurten terecht komen. Van Buren: "Tussen die nieuwe bewoners zit een relatief hoog percentage mensen met problemen die niet meer voor opvang in aanmerking komen."
In een uitgebreid interview met NUL20 pleit zij voor nieuwe woonconcepten met vormen van beschermd en geclusterd wonen. Bovendien wil ze de instroom van nieuwe bewoners in kwetsbare wijken reguleren. “Als de gemeenteraad van Zaanstad eind december instemt, dan gaan we in de wijk Poelenburg samen met de corporaties ZVH en Parteon de instroom van nieuwe bewoners anders organiseren. Het gaat om wat ik een positieve vorm van de Rotterdamwet noem: we gaan niet mensen weren, maar mensen die niet kwetsbaar zijn selectief voorrang geven."
 
Lees het hele interview met Hester van Buren: "We krijgen meer kwetsbare huurders (NUL20, decembernummer) 
  

Trefwoorden