Hier kan in de Metropoolregio Amsterdam nog worden gebouwd

28.09.17
Hier kan in de Metropoolregio Amsterdam nog worden gebouwd

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn locaties beschikbaar om nog 300.000 woningen te bouwen tot 2040. De MRA heeft, in samenwerking met de provincies Noord-Holland en Flevoland een digitale kaart online gebracht waar die locaties zijn ingetekend. Het gaat om een visualisatie van de Monitor Woningbouwcapaciteit. In eerder onderzoek had de provincie Noord-Holland becijferd dat voor de komende 25 jaar in de MRA behoefte bestaat aan ruim 200.000 nieuwe woningen. Gedeputeerde Joke Geldhof zei in maart in een interview in NUL20: "We hebben al locaties beschikbaar voor de bouw van 172.000 woningen. De provincie volgt dat nauwgezet: nu al kunnen daadwerkelijk 72.000 woningen worden gebouwd. En voor nog eens 100.000 woningen bestaan wat wij noemen ‘zachte plannen’. We hebben dus locaties voldoende.”

Op de digitale kaart kan op detailniveau per gebied worden bekeken hoeveel woningen er gepland staan en hoe ver de planvorming is gevorderd. Zo zien we dat er in De Nieuwe Kern (Duivendrecht) voor 2030 zo'n 4.500 woningen gebouwd moeten gaan worden, maar dat de planvorming nog het stadium 'zacht' heeft. En in Almere Pampus staan 25.000 woningen ingetekend, maar de eerste heipaal gaat daar op zijn vroegst in 2030 de grond in.

De digitale kaart is een resultaat van de MRA Actie Agenda 2016-2020. Daarin is afgesproken dat alle MRA-gemeenten de aanpak van de woningbouwopgave afstemmen en de binnenstedelijke woningbouwmogelijkheden voor elkaar inzichtelijk maken. Naast de woningbouwlocaties biedt de kaart inzicht in onder meer milieucontouren, locaties van OV-knooppunten, tram- en busverbindingen, geluidscontouren van Schiphol en vliegveld Lelystad, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur, geluidzones en grondwatergebieden.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS