Hilversum krijgt hulp van MRA bij woningontwikkeling op Mediapark

06.12.2019
Image

Hilversum krijgt hulp bij de bouw van extra woningen. De Metropoolregio Amsterdam(MRA) heeft het Mediacentrum Hilversum de status gegeven van sleutelproject. Rond de huidige omroepgebouwen en in het naastgelegen stationsgebied is ruimte voor toevoeging van circa 3.500 woningen voor 2035.

Sleutelgebieden zijn complexe gebiedsontwikkelingen met een (boven)regionale opgave. In deze gebieden komt de woningbouwopgave samen met andere ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid. De opgaven zijn daardoor complex en omvangrijk, waardoor samenwerking van Rijk en regio dringend noodzakelijk is om woningbouwontwikkelingen mogelijk te maken. De MRA kent negen van dergelijke sleutelgebieden.

Herontwikkeling van het Mediapark tot een meer gemengd woon-werkgebied is onderdeel van de ambitie van de gemeente Hilversum om de mediastad de komende twintig jaar met een kwart te laten groeien. Ook in het Arenapark, in Hilversum-Noord en rond het station in het centrum van Hilversum ziet de gemeente mogelijkheden voor extra woningbouw, al is het nog de vraag of daarvoor in de politiek voldoende draagvlak bestaat. Harro Zanting, bestuurder van woningcorporatie Dudok Wonen, riep eerder op de weg vrij te maken voor verdichting en hoogbouw.