Hogere hypotheek voor energiearme woning

04.11.13
Hogere hypotheek voor energiearme woning

De inkomenscriteria voor een hypothecair krediet worden op 1 januari verruimd. Dat schrijven minister Dijsselbloem (Financiën) en minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in een brief aan de Tweede Kamer. Voor energieneutrale woningen en woningverbeteringen mag worden afgeweken van de standaard inkomenscriteria.

Voor energieneutrale (‘nulopdemeter’) woningen mag van de standaard inkomenscriteria (Loan-to-Income (LTI) ratio) worden afgeweken tot een maximumbedrag van 13.500 euro. Deze verruiming sluit aan bij ontwikkelingen in de woningbouw, waar steeds vaker hoge energiebesparing wordt gerealiseerd.
Op verzoek van de Tweede Kamer is het voor noodzakelijke woningverbetering, waaronder ook funderingsherstel, mogelijk af te wijken van de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde (Loan-to-value ratio). Deze afwijkingsmogelijkheid geldt voor gevallen waarin het risico op een restschuld voor de consument wordt ondervangen door gemeentelijke regelingen voor noodzakelijke woningverbetering.
Met de wijzigingen worden volgens de ministers op verantwoorde wijze extra financieringsruimte geboden aan huiseigenaren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS