Hogere inkomensgrens sociale huur voor gezin met laag middeninkomen

25.02.19
Hogere inkomensgrens sociale huur voor gezin met laag middeninkomen

Een gezin met een laag middeninkomen dat nu nog te veel verdient voor een sociale huurwoning moet daarvoor toch in aanmerking kunnen komen. Voor alleenstaanden wordt het juist lastiger om een corporatiewoning te krijgen, zo blijkt uit woningmarktplannen van minister Ollongren.

Ollongren wil voortaan de inkomensgrens voor sociale huur laten afhangen van het grootte van het huishouden. Dat betekent dat bepaalde gezinnen die meer verdienen dan 38.000 euro straks wel in aanmerking komen voor een woning in de gereguleerde sociale sector. Tegelijkertijd wil het kabinet eenpersoonshuishoudens minder makkelijk toegang verlenen tot sociale huur. Voor die groep gaat de inkomensgrens juist omlaag. Over de precieze hoogte van de inkomensgrenzen laat het kabinet zich nog niet uit.

Meer differentiatie in de inkomensgrenzen is eerder voorgesteld door de commissie Van Bochove. Aedes en Woonbond vinden het verlagen van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens een zorgelijke ontwikkeling. Ook omdat deze groep veel problemen heeft bij het vinden van een woning. Anderzijds zouden zij – gelet op de koopkrachtverschillen – ook graag zien dat er onderscheid wordt gemaakt tussen twee-, drie- en meerpersoonshuishoudens. Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), kan de redenering van het kabinet als zodanig wel volgen. “Er kan onderscheid zijn in inkomensgrenzen, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden”, zo zegt De Vries. Maar aan dat onderscheid moet naar zijn mening een objectieve norm ten grondslag liggen. “De Amsterdamse corporaties vinden dat voor betaalbaarheid zoveel mogelijk aansluiting moet worden gevonden bij de normen van het NIBUD. Volgens het NIBUD is het verstandig onderscheid te maken tussen alleenstaanden, stellen en gezinnen met kinderen. Dat onderscheid kan ook zijn de inkomensgrens.” Hij vraagt daarbij wel aandacht voor de uitvoerbaarheid van het gebruik van verschillende inkomensnormen.

Het doel dat niet meer Nederlanders een beroep zullen kunnen doen op een woning in de gereguleerde sector, is tegen het zere been van Aedes en Woonbond. "In het voorstel wordt meegewogen dat de doelgroep niet groter mag worden. Dat is wat ons betreft echt de wereld op zijn kop: het woningmarktbeleid moet worden gebaseerd op daadwerkelijke slaagkansen van huishoudens, niet op een papieren werkelijkheid", aldus beide organisaties. De Vries deelt die kritiek. "Kennelijk is het uitgangspunt dat het aantal mensen dat recht heeft op een sociale huurwoning hoe dan ook niet mag toenemen. Daardoor daalt de inkomensgrens voor alleenstaanden, wat die groep in de problemen kan brengen. Sturen op het aantal rechthebbenden kan niet de bedoeling zijn.”

Verder volgt het kabinet de afspraak dat bij woningcorporaties het totaal aan huurstijgingen niet hoger mag zijn dan de inflatie. De begrenzing geldt niet voor aanpassingen van de huurprijs bij een nieuwe verhuring of bij woningverbetering. Ook ondersteunt Ollongren een systeem waarbij de besparing op de energielasten altijd hoger gaat uitvallen dan de doorberekening van verduurzaming in de huurprijs. Voor hogere inkomens in de sociale huursector wordt het mogelijk gemaakt dat zij in snellere sprongen een huur gaan betalen die past bij hun inkomen.

Het kabinet werkt verder aan een 'noodknop' aan om de stijging van middeldure huren te begrenzen. In gemeenten waar zich sterke prijsstijgingen in de vrije sector voordoen wordt de maximum huurprijs gekoppeld aan de WOZ-waarde. Deze maatregel gaat alleen gelden voor nieuwe verhuringen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.