Houthaven krijgt Stadswarmte

09.08.2011

Houthaven krijgt Stadswarmte

De Amsterdamse Houthaven wordt aangesloten op het Stadswarmtenet van Westpoort Warmte. Dat heeft het stadsdeel West besloten. Met dit besluit worden alle woningen en overige voorzieningen in de Houthaven verplicht aangesloten op het Stadswarmtenet. Ook wil het dagelijks bestuur een duurzame koudevoorziening in de Houthaven. Het is voor het eerst dat deze combinatie van stadswarmte met een koudevoorziening in een hele wijk wordt toegepast.

Eind 2005 heeft de gemeenteraad besloten dat grote nieuwbouwprojecten aangesloten dienen te worden op het stadswarmtenet. Voor de Houthaven is een hoge milieuambitie geformuleerd die het in principe mogelijk maakt hiervan af te wijken. Een netwerk van WKO-installaties zou een goed alternatief zijn. In de notitie 'Houthaven 100% klimaatneutraal' (maart 2010) is daarom een vergelijking gemaakt tussen stadswarmte & -koude en een systeem met Warmte en Koude Opslag (WKO). Op basis hiervan heeft het Stadsdeel gekozen voor stadswarmte & -koude. Hiervoor worden de volgende argumenten gegeven: 

  • De milieuprestaties zijn vergelijkbaar, voor stadswarmte zelfs iets beter.
  • Financieel zijn beide opties vergelijkbaar.
  • Stadswarmte sluit aan bij het stedelijk beleid.
  • Stadswarmte garandeert zekerheid op levering.

Uitzonderingen op de verplichte aansluiting op het stadswarmtenet zijn (vooralsnog) het Pontsteigergebouw, de woonboten en enkele experimentele woningen die met een zeer hoge duurzaamheidsambitie gerealiseerd worden.

De Houthaven wordt 100 procent klimaatneutraal ontwikkeld. Om dit te bereiken is een pakket aan energiebesparende en duurzaamheidmaatregelen opgesteld, bestaande uit duurzaam casco, duurzame energieopwekking en - voor de restvraag - duurzame energieopwekking op locatie. Zo wordt de gehele energiebehoefte in het gebied duurzaam opgewekt. Het project Houthaven is door het Agentschap NL is uitgeroepen tot Excellent Gebied: een voorbeeldproject dat wordt gesteund met een extra rijkssubsidie.

Bron
Gemeente Amsterdam