Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurachterstanden corporaties blijven gelijk, wel weer minder huisuitzettingen

Image

Vergeleken met 2021 hadden vorig jaar net iets meer huurders van woningcorporaties een huurachterstand. Het totale bedrag aan huurachterstanden liep wel iets terug. Het aantal huisuitzettingen door corporaties daalde met bijna 15 procent verder naar 1.200. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder woningcorporaties.

Hoge energieprijzen en inflatie zorgden er in 2022 voor dat veel sociale huurders minder te besteden hadden. Toch leidde dat niet tot veel meer en grotere huurachterstanden. Net iets meer huurders van woningcorporaties hadden in 2022 een huurachterstand dan een jaar eerder (135.000 versus 130.000). Wel viel de totale huurachterstand van alle corporaties samen 1 miljoen euro lager uit dan in 2021. In de eerste maanden van 2023 kregen corporaties wel meer verzoeken van huurders voor een betalingsregeling.

Door sneller contact op te nemen met huurders als een betaling achterwege blijft, weten corporaties oplopende huurschulden tegen te gaan. Als dat lukt wordt de incasso gepauzeerd en een betalingsregeling afgesproken. Ook gaan veel corporaties op huisbezoek en schakelen ze via de gemeente schuldhulpverlening in. Deze 'vroeg-eropaf-aanpak' draagt bij aan het terugdringen van huurschulden. Dat laat zich ook in kwantitatieve zijn zien: in 2020 bedroeg de totale huurachterstand nog 227 miljoen, in 2022 is dat teruggelopen tot 173 miljoen euro. 

Huisuitzettingen

Image

Ook het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties daalt al jaren. Deze ontwikkeling zette zich in 2022 door: het aantal huisuitzettingen daalde verder naar 1.200. Huurachterstand is in de helft van de gevallen een aanleiding tot een huisuitzetting, maar er is altijd meer aan de hand. Andere redenen zijn veelvuldig veroorzaken van overlast (22%), illegale onderverhuur en drugs in de woning.
Een huurder kan pas worden uitgezet na een uitspraak van een rechter. Het aantal van dergelijke vonnissen is sinds 2015 spectaculair gedaald. Overigens leidt slechts een kwart van de vonnissen daadwerkelijk tot uitzetting, aldus Aedes. Corporaties blijven zich na een vonnis inzetten om huisuitzetting te voorkomen en voor sommige huurders is een vonnis aanleiding alsnog in actie te komen. Als er na een vonnis geen oplossing wordt gevonden, leidt dat in bijna zes van de tien gevallen tot een gedwongen huisuitzetting. Anderen verlaten dan zelf de woning.

Trefwoorden