Huurcommissie draaide in 2019 onverminderd hoge productie

29.05.2020
Image

De Huurcommissie ontvangt onverminderd veel verzoeken van huurders en verhuurders, zo blijkt uit het jaarverslag over 2019. Vorig jaar werden bijna 10.000 zaken aangemeld. In bijna de helft van de verzoeken ging het over huurverlaging door gebreken en bezwaren tegen de afrekening van de servicekosten. Ook behandelde de Huurcommissie ruim tweeduizend zaken over de jaarlijkse huurverhoging.

Meer dan een kwart van de verzoeken komt uit de provincie Noord-Holland. Niet altijd worden huurders in het gelijk gesteld, aldus de Huurcommissie. Uit de cijfers blijkt dat ruim negentig procent van de verhuurders vorig jaar in het gelijk is gesteld over hun voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. Daarentegen krijgt bijna tachtig procent van de huurders gelijk bij een procedure over de afrekening van de servicekosten en ruim zeventig procent als het gaat om toetsing van de aanvangshuurprijs.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat het werk van de Huurcommissie onder druk staat. Huurders en verhuurders dienden vorig jaar veel klachten in over de lange behandelduur. In 2020 wil de Huurcommissie de werkvoorraad verkleinen, maar door de uitbraak van Covid-19 zijn de afgelopen maanden veel zittingen niet doorgegaan. Ook kwamen onderzoeken in woningen stil te liggen. Dat levert weer extra vertraging op.