Huurders dwingen eigenaar via rechter tot verduurzaming woningen

29.04.20
Huurders dwingen eigenaar via rechter tot verduurzaming woningen

Bewoners kunnen hun verhuurder dwingen energiebesparende maatregelen te treffen, mits ze bereid zijn een redelijke huurverhoging te accepteren. Dat blijkt uit juridische procedures die Stichting !WOON aanspant tegen weigerachtige woningeigenaren.

Verhuurmakelaar Rappange moet drie appartementen aan de Kramatweg in Amsterdam-Oost verplicht voorzien van dubbel glas en vloerisolatie. Dat bepaalde de rechter begin april. De wetgeving waarop deze uitspraak is gebaseerd bestaat al jaren, maar voor een individuele huurder is het lastig een succesvolle gang naar de rechter te maken. Maar met ondersteuning van Stichting !WOON blijkt dat wel te lukken.
De Stichting heeft namelijk al meer dan tien van dergelijke procedures met succes gevoerd. "En er lopen er nog veel meer", aldus Vincent Feith van !WOON. Feith: "We stellen altijd eerst vast of huurders inderdaad bereid zijn een redelijke huurverhoging te willen betalen. Vervolgens laten we een erkend bedrijf een kostencalculatie maken en stappen daarmee naar de eigenaar. Als die weigert mee te werken volgt een gang naar de rechter. Sinds we daar enkele jaren terug mee zijn begonnen, kiezen verhuurders vaker eieren voor hun geld. Onze berekeningsmethodiek wordt tot dusver namelijk altijd overgenomen door de rechter."
Bij de Kramatweg liet de eigenaar het wel aankomen op een uitspraak. Met voor hem negatieve uitkomst. De rechter verplicht de eigenaar tot het isoleren van de vloer van het appartement op de begane grond en het aanbrengen van dubbel glas in alle drie de appartementen van hetzelfde portiek. Als de eigenaar verzuimt de eisen in te willigen treedt na drie maanden een dwangsom in werking van 250 euro per dag.
Feith: "We benaderen nu ook de huurders van de overige 47 woningen in het complex of ze van hun recht gebruik willen maken."
De vastgestelde huurverhoging bedraagt voor de huurder op de begane grond 31 euro per maand; de twee huurders met alleen glasisolatie gaan zo'n 20 euro meer betalen.

Huurders kunnen het betreffende wetsartikel niet inzetten voor elke verduurzamingsmaatregel. In aanmerking komen het aanbrengen van dubbel glas, van vloer- of dakisolatie of het vervangen van een oude cv-ketel. Plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen of elektrische verwarming vallen er niet onder. Feith: "De wet is 13 jaar oud. Er is in de tussentijd flink wat veranderd. We willen nu wel via rechtszaken aftasten in hoeverre de wet opgerekt kan worden, indachtig het uitgangspunt: zuiniger wonen, met een bijdrage van de huurders."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.