Huurders kunnen Energieteam inschakelen

24.02.11

Huurders kunnen Energieteam inschakelen

Sinds 11 februari is het Energieteam Amsterdam  actief. Huurders en bewonerscommissies kunnen dit team gratis inschakelen om hun woningen te scannen op energiebesparende mogelijkheden. Het Energieteam is een initiatief van de Huurdersvereniging Amsterdam en is ondergebracht bij het Wijksteunpunt Wonen. De aftrap werd verricht door wethouder De Wilt (stadsdeel Nieuw West), Hans van Harten (directeur Amsterdamse Federatie Woningcorporaties) en Mohib Abrari (vice voorzitter Huurdersvereniging Amsterdam). 

Vanwege de stijgende energieprijzen vormen energiekosten een steeds groter onderdeel van de totale 'woonquote'. Grote besparingen op het energiegebruik vragen meestal investeringen van de  verhuurder. Soms neemt die zelf initiatief, maar ook huurders kunnen het voortouw nemen. Het energieteam kan huurders dan technisch advies en professionele ondersteuning bieden bij het maken van plannen voor energiebesparende maatregelen. Het energieteam is bedoeld om huurdersinitiatieven voor energiebesparing te ondersteunen.

Werkwijze

Huurders kunnen direct contact opnemen met het energieteam. In een kort gesprek wordt bekeken of er aanleiding voor een huisbezoek is. Bij een huisbezoek inspecteert het energieteam de woning(en) en stelt op basis daarvan technische adviezen op. Samen met de huurders wordt een concreet voorstel gemaakt met energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatieglas, verwarmingsketels met een hoog rendement of het isoleren van muren, gevels of daken. De bewoners leggen het voorstel daarna voor aan de verhuurder. Medewerkers van het Wijksteunpunt begeleiden de huurders eventueel bij deze gesprekken. Het doel is om concrete afspraken te maken tussen huurders en verhuurder over de energiebesparende maatregelen en de huurverhoging die hier tegenover staat. Ook verhuurders met een verbeterplan kunnen een beroep doen op het energieteam.

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS