Huurders Parteon krijgen zonnepanelen

28.11.2019
Image
Begin 2020 start Parteon met het plaatsen van zonnepanelen bij sociale huurwoningen in Zaandam. In de komende jaren wil de corporatie jaarlijks 200 eengezinswoningen in Zaanstad voorzien van zonnepanelen. Hierbij werkt Parteon samen met Sungevity. Parteon bekostigt en plaatst de zonnepanelen en verzorgt het onderhoud. De huurder ontvangt de zonnestroom en betaalt maandelijks een bijdrage in de servicekosten. Uitgangspunt is dat woonlasten voor huurders omlaag gaan. Parteon neemt deel aan een groep van Noord-Hollandse corporaties die gezamenlijk kennis uitwisselt en inkoopt. "Een nieuwe tijd is ontstaan waarin woningcorporaties steeds meer met elkaar samenwerken en kennis en ervaring delen. Zo hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden", aldus Harry Platte. Een van de initiatieven is een gezamenlijke aanbesteding in zonnepanelen met Sungevity. Het plaatsen van zonnepanelen is een van de activiteiten die Parteon onderneemt om haar woningvoorraad te verduurzamen. De corporatie rolt in Assendelft het concept Opgewekt Wonen uit, waarbij woningen gasvrij en vrijwel energieneutraal worden gemaakt. Ook sluit de corporatie aan bij de ontwikkeling van het Warmtenet, werkt aan hergebruik van materialen en het verder verduurzamen van de eigen organisatie.