Huurders in vrije sector voeren actie voor 'eerlijke en betaalbare huurprijzen'

16.04.20
Huurders in vrije sector voeren actie voor 'eerlijke en betaalbare huurprijzen'

De Federatie van Huurders in de Commerciële Sector roept de Tweede Kamer met een petitie op om te zorgen voor eerlijke en betaalbare huurprijzen in de vrije sector. Voor huurders die te veel van hun inkomen aan wonen kwijt zijn, moet de huurprijs worden verlaagd. En de jaarlijkse huurverhoging moet beperkt tot niet meer dan het inflatiepercentage.

"Elk moreel kompas ontbreekt bij verhuurders" zegt Wisso Wissing van de Federatie. "Zelfs tijdens de coronacrisis worden de huren verhoogd, terwijl veel huurders hun inkomen zien dalen. Wij willen dat de politiek maatregelen neemt om huurverhogingen te stoppen, huurverlaging mogelijk te maken en maatregelen te nemen die het woonrecht boven marktwerking plaatsen." De Federatie bestaat uit huurdersverenigingen en bewonerscommissies van woningen uit de commerciële (vrije) sector in Nederland en is aangesloten bij de Woonbond. Zij steunt de actie. "De gigantische huurprijzen in de vrije sector zijn voor velen onbetaalbaar. Daar moet echt iets aan gebeuren", aldus Paulus Jansen, directeur van de Woonbond. De volledige petitie is te vinden op: https://eerlijkehuren.petities.nl

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) kondigde eerder deze week aan mensen die door de coronacrisis met een zware inkomensterugval worden geconfronteerd, ruimhartig te willen helpen. Het maatwerk voor getroffen huurders omvat onder meer uitstel van betaling van (een deel van) de huur voor de komende twee of drie maanden, soepele terugbetaling daarvan en in bepaalde gevallen (gedeeltelijke) huurkwijtschelding zodra de financiële situatie van de getroffen bewoner(s) weer is gestabiliseerd. Ook wordt de jaarlijkse huurverhoging voor alle huurders beperkt tot inflatie plus 1 procent.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS