Huurdersvereniging Arcade botst met De Key rond uitzetting gezin

26.09.17
Demonstratie van Bond Precaire Woonvormen bij kantoor De Key op 12 september
Huurdersvereniging Arcade botst met De Key rond uitzetting gezin

Arcade, de huurdersvereniging voor huurders van De Key, vindt dat het jonge gezin van Busra Simsirel, met baby van acht maanden, niet op straat mag komen te staan. De huurdersvereniging heeft De Key naar eigen zeggen tevergeefs gevraagd de 5 procent vrije toewijzingsruimte te gebruiken om de familie aan woonruimte te helpen.

Op 1 oktober aanstaande dreigt het jonge gezin op straat gezet te worden door De Key. Haar tijdelijke huurcontract is beëindigd en zij kan vooralsnog geen andere woonruimte vinden. Zij huurt van de Woningstichting een studentenwoning op basis van een campuscontract; inmiddels wonen daar ook man en kind. De familie heeft twee keer uitstel van de corporatie gekregen, maar Simsirel moet na het staken van haar studie van De Key nu toch echt haar woning verlaten. Eerder protesteerde de Bond Precaire Woonwormen bij De Key al tegen de dreigende uitzetting van het jonge gezin.

Onderliggend openbaart zich een fundamenteel verschil van opvatting tussen De Key en haar huurdersvereniging Arcade. De Key wil zich exclusief op studenten en starters richten en deze doelgroepen via tijdelijke contracten een start op de Amsterdamse woningmarkt geven. Daarna moet je plaatsmaken voor de volgende. "Iedereen die een campuscontract ondertekent kent de bedoeling hiervan. Na afronding of beëindiging van de studie moet het huis weer verlaten worden om ruimte te bieden aan andere studenten. Dit geldt voor iedere afgestudeerde", aldus de corporatie eerder in een schriftelijke verklaring.

"Deze zaak is een uitvloeisel van het nieuwe beleid van De Key, een volledige flexibilisering van het woningbestand en de huurcontracten," stelt Eef Stoffels, de nieuwe voorzitter van Arcade, in een persbericht. Stoffels typeert het als een 'keyhard' beleid: "Met dit nieuwe beleid heeft De Key het idealistische van Lieven De Key en het sociale van Onze Woning (de twee voorlopers van De Key) ver achter zich gelaten."

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS