Huurdersvereniging Arcade tegen vorming dochteronderneming De Key

15.01.18
Huurdersvereniging Arcade tegen vorming dochteronderneming De Key
Huurdersvereniging Arcade heeft met zeven lokale huurdersorganisaties bij minister Ollongren bezwaar aangetekend tegen de wijze waarop woningcorporatie De Key zijn 'commerciële vastgoed' onderbrengt in een dochteronderneming. De Key brengt in Lieven de Stad BV het bezit onder "waarvoor nu of in de toekomst geen subsidie beschikbaar is." Dat omvat bij de start ruim duizend woningen in Amsterdam. Het gaat om een scheiding in het kader van de nieuwe Woningwet. Arcade, de vereniging van huurders van De Key, maakt zowel bezwaar tegen de overdracht van zoveel maatschappelijk vermogen naar de besloten vennootschap als de "weinig transparante wijze waarop de scheiding plaatsvindt". Minister Ollongren heeft de scheiding goedgekeurd.
 
De herziene woningwet schreef voor dat corporaties uiterlijk per 1 januari 2018 activiteiten met staatssteun (het bouwen en beheren van sociale huurwoningen) scheiden van activiteiten waarvoor geen staatssteun beschikbaar wordt gesteld zoals parkeerplaatsen, bedrijfspanden en vrije sector huurwoningen.
Het is in vakjargon de scheiding tussen DAEB versus Niet-DAEB, waarbij DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang.
De Key heeft net als de meeste woningcorporaties gekozen voor een zogeheten 'hybride scheiding', een combinatie van een juridische en een administratieve scheiding. De huurovereenkomsten met bestaande huurders veranderen niet, afgezien van eventuele praktische wijzigingen zoals een ander banknummer.
Zo'n duizend woningen zijn nu in de BV ondergebracht. Maar De Key geeft aan dat ze op termijn al haar 'niet-gesubsidieerde bezit' juridisch wil afscheiden. Dat is nu nog niet gebeurd omdat beide categorieën woningen door elkaar in complexen zitten. Die woningen zijn alleen 'administratief' gescheiden.
Dat Arcade een bezwaarprocedure bij het ministerie heeft gestart kan niet los worden gezien van de eerder betwistte statutenwijziging bij De Key. De woningcorporatie is daarbij een nieuwe weg ingeslagen waarbij het zich wil specialiseren in het huisvesten van 'woonstarters', studenten en jongeren. Arcade, dat recent een nieuw bestuur heeft gekregen, is daar fel tegenstander van. De belangen van de zittende huurders komen volgens de huurdersvereniging in het gedrang. De oprichting van de dochteronderneming zet volgens Arcade de deur verder open voor andere ingrijpende wijzigingen. Men vreest bijvoorbeeld dat alle grotere gezinswoningen in de toekomst via Friends-constructies met tijdelijke contracten aan jongeren worden verhuurd. Eenmaal ondergebracht in een commerciële dochter heeft de gemeente daar geen invloed meer op. Het protest van Arcade wordt ondersteund door zeven lokale huurdersverenigingen.
 
In het maartnummer van NUL20 meer aandacht voor de Daeb/Niet-Daeb scheiding.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.