ING Economisch Bureau: vier oorzaken voor dalende woningverkopen in Amsterdam

20.02.18
ING Economisch Bureau: vier oorzaken voor dalende woningverkopen in Amsterdam

In Amsterdam worden nu relatief minder woningen verkocht dan in 2007, vlak voor de crisis. Waarom verkopen niet meer Amsterdammers hun woning? Het ING Economisch Bureau ziet vier verklarende factoren: de regionale krapte, het dalende aantal corporatieverkopen, de vergrijzing van de Amsterdamse woningbezitter én het feit dat het bij verhuizing aantrekkelijk is de woning aan te houden voor de verhuur.

Amsterdammers verkopen minder vaak hun woning dan voor de crisis. Zo’n elfduizend Amsterdamse woningen wisselden in het afgelopen jaar van eigenaar. Dat is 9 procent van de totale voorraad. In 2007, vlak voor de crisis, werd jaarlijks nog ruim 11 procent van de woningvoorraad verkocht. De Amsterdamse koopwoningvoorraad is tussen 2007 en 2017 gegroeid van ruim 90.000 naar ruim 125.000 woningen. Het absolute aantal woningverkopen ligt hierdoor wél iets hoger dan tien jaar terug.

Tegelijkertijd liggen Amsterdamse prijzen nu ruim 30 procent hoger dan tien jaar geleden. Volgens de onderzoekers lijkt het hierdoor aantrekkelijk om de overwaarde die veel koopwoningbezitters hebben opgebouwd te gelde te maken, maar het ontbreekt aan voldoende aanbod. Nederlanders die verhuizen zijn regionaal georiënteerd. De huidige woningmarkt rondom Amsterdam is flink krapper dan tien jaar terug. In plaatsen als Haarlem, Amstelveen, Weesp, Naarden en Bussum staan nu zo’n 60 procent minder woningen te koop dan tien jaar geleden. De krapte in deze gemeenten heeft een remmend effect op het aantal Amsterdamse verkopen. Amsterdamse woningbezitters verhuizen er namelijk graag naar toe, bijvoorbeeld na de komst van één of meerdere kinderen.

De ING-economen verklaren de dalende verkopen verder uit afname van de verkoop van corporatiewoningen. Woningcorporaties in Amsterdam hebben vorig jaar minder dan duizend woningen verkocht aan particulieren. Dat is het laagste aantal in vijftien jaar tijd. Ook signaleert het ING Economisch Bureau steeds meer oudere, honkvaste woningbezitters. Zestigplussers hebben inmiddels ruim twee keer zoveel Amsterdamse woningen in bezit als in 2007. Toen bezaten ze 13 procent van de koopwoningen, inmiddels is dit aandeel opgelopen tot 19 procent. Deze ouderen hebben vaak een bewuste keuze gemaakt om in Amsterdam te wonen en zijn honkvast. Stijgende prijzen vormen voor hen nauwelijks een prikkel om te verhuizen.

Een vierde verklaring zoekt ING in het aanhouden van koopwoningen na verhuizing. "Voor Amsterdammers die verhuizen kan het aantrekkelijk zijn hun oude koopwoning aan te houden. Zo kunnen zij ervoor kiezen de woning te verhuren, bijvoorbeeld aan expats. Hoewel harde data ontbreken, lijkt dit vaker voor te komen dan voorheen. Ook dit drukt het aantal verkopen. De lage rentestand en grote vraag naar vrije sector huurwoningen vormen belangrijke drivers", aldus de opstellers van het rapport.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.