ING Economisch Bureau: vier oorzaken voor dalende woningverkopen in Amsterdam

20.02.18
ING Economisch Bureau: vier oorzaken voor dalende woningverkopen in Amsterdam

In Amsterdam worden nu relatief minder woningen verkocht dan in 2007, vlak voor de crisis. Waarom verkopen niet meer Amsterdammers hun woning? Het ING Economisch Bureau ziet vier verklarende factoren: de regionale krapte, het dalende aantal corporatieverkopen, de vergrijzing van de Amsterdamse woningbezitter én het feit dat het bij verhuizing aantrekkelijk is de woning aan te houden voor de verhuur.

Amsterdammers verkopen minder vaak hun woning dan voor de crisis. Zo’n elfduizend Amsterdamse woningen wisselden in het afgelopen jaar van eigenaar. Dat is 9 procent van de totale voorraad. In 2007, vlak voor de crisis, werd jaarlijks nog ruim 11 procent van de woningvoorraad verkocht. De Amsterdamse koopwoningvoorraad is tussen 2007 en 2017 gegroeid van ruim 90.000 naar ruim 125.000 woningen. Het absolute aantal woningverkopen ligt hierdoor wél iets hoger dan tien jaar terug.

Tegelijkertijd liggen Amsterdamse prijzen nu ruim 30 procent hoger dan tien jaar geleden. Volgens de onderzoekers lijkt het hierdoor aantrekkelijk om de overwaarde die veel koopwoningbezitters hebben opgebouwd te gelde te maken, maar het ontbreekt aan voldoende aanbod. Nederlanders die verhuizen zijn regionaal georiënteerd. De huidige woningmarkt rondom Amsterdam is flink krapper dan tien jaar terug. In plaatsen als Haarlem, Amstelveen, Weesp, Naarden en Bussum staan nu zo’n 60 procent minder woningen te koop dan tien jaar geleden. De krapte in deze gemeenten heeft een remmend effect op het aantal Amsterdamse verkopen. Amsterdamse woningbezitters verhuizen er namelijk graag naar toe, bijvoorbeeld na de komst van één of meerdere kinderen.

De ING-economen verklaren de dalende verkopen verder uit afname van de verkoop van corporatiewoningen. Woningcorporaties in Amsterdam hebben vorig jaar minder dan duizend woningen verkocht aan particulieren. Dat is het laagste aantal in vijftien jaar tijd. Ook signaleert het ING Economisch Bureau steeds meer oudere, honkvaste woningbezitters. Zestigplussers hebben inmiddels ruim twee keer zoveel Amsterdamse woningen in bezit als in 2007. Toen bezaten ze 13 procent van de koopwoningen, inmiddels is dit aandeel opgelopen tot 19 procent. Deze ouderen hebben vaak een bewuste keuze gemaakt om in Amsterdam te wonen en zijn honkvast. Stijgende prijzen vormen voor hen nauwelijks een prikkel om te verhuizen.

Een vierde verklaring zoekt ING in het aanhouden van koopwoningen na verhuizing. "Voor Amsterdammers die verhuizen kan het aantrekkelijk zijn hun oude koopwoning aan te houden. Zo kunnen zij ervoor kiezen de woning te verhuren, bijvoorbeeld aan expats. Hoewel harde data ontbreken, lijkt dit vaker voor te komen dan voorheen. Ook dit drukt het aantal verkopen. De lage rentestand en grote vraag naar vrije sector huurwoningen vormen belangrijke drivers", aldus de opstellers van het rapport.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.