Inkomensgrens voor alle gereguleerde particuliere huurwoningen

13.10.2011

Inkomensgrens voor alle gereguleerde particuliere huurwoningen

update 14 oktober

Amsterdam krijgt een inkomensgrens voor alle gereguleerde particuliere huurwoningen (tot 142 punten). Dat is belangrijkste aanpassing op het collegevoorstel om het huidige systeem van woonruimteverdeling te wijzigen. Dat voorstel werd op 12 oktober door de gemeenteraad aangenomen. De nieuwe inkomensgrens wordt naar verwachting per 1 januari 2012 van kracht.

Bij de nieuwe Amsterdamse systematiek voor woonruimteverdeling wordt er flink gedereguleerd. De criteria voor toewijzing van goedkope huurwoningen worden vereenvoudigd. Aan nieuwe huurders worden geen passendheidscriteria meer gesteld (binding aan de stad en relatie huishouden/grootte woning). Wat wel blijft is een inkomensgrens. In de Notitie Woonruimteverdeling stelde wethouder Freek Ossel voor huurwoningen tot 554 euro te bestemmen voor huishoudens met een inkomen van maximaal 38.150 euro.
Het college besloot een PvdA/Groenlinks-amendement  op te volgen waardoor voor meer woningen een inkomensgrens blijft gelden. Voor alle particuliere huurwoningen tot de liberaliseringsgrens (142 punten/652 euro) komen straks alleen huurders in aanmerking met een maximaal gezinsinkomen van 43.000 euro. Er blijven daardoor meer gereguleerde woningen voor lage middeninkomens beschikbaar. Of liever: de nieuwe grens 'repareert'  het verlies van gereguleerde woningen voor deze doelgroep na de aanpassing van het puntensysteem op 1 oktober (zie tabel). VVD en CDA stemden tegen de verhoging.

Voorraad gereguleerde particuliere huurwoningen

Tot 1 oktober gereguleerd (zonder Donner-punten) 62.000 22% huurvoorraad
Vanaf 1 oktober met inkomensgrens tot 121 punten 41.000 15% huurvoorraad
Vanaf 1 oktober met inkomensgrens tot 142 punten 60.000 22 % huurvoorraad

Tot 1 oktober golden er voor 22% van de huurvoorraad particuliere huurwoningen passendheidscriteria. Vanaf 1 oktober hebben de meeste Amsterdamse woningen 25 punten extra. In het oorspronkelijke collegevoorstel zou daardoor het percentage woningen met inkomensbegrenzing zakken naar 15. In het nieuwe voorstel blijft er voor 22% van de particuliere huurvoorraad een huisvestingsvergunning nodig. Het puntenstelsel geldt voor alle woningen tot 142 punten (652 euro).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met deze 142-puntengrens komt er voor zowel de particuliere als sociale huurmarkt één grens tussen geliberaliseerd en gereguleerd. Dat is tevens de huurtoeslaggrens, waardoor het systeem aan eenvoud wint. Met deze grens sluit Amsterdam ook aan bij de rest van de stadsregio. Voor corporatiewoningen geldt wettelijk overigens een andere inkomensgrens. Corporaties mogen hun gereguleerde huurwoningen tot 142 punten alleen toewijzen aan huishoudens met een totaalinkomen van 33.000 euro. 

Gezinnen

Andere passenheidscriteria vervallen. Zo hoeven verhuurders straks goedkope huurwoningen met drie of vier kamers straks niet meer verplicht te verhuren aan tweepersoonshuishoudens of gezinnen. De CDA-fractie maakte bezwaar tegen deze vorm van dereguleren. Gezinnen komen daardoor volgens deze partij hierdoor in de stad nog verder in de knel. De partij diende een motie in om in overleg te treden met corporaties over het minimaal te huisvesten gezinnen. De motie werd aangenomen. Tot dusver zijn in het huidige akkoord Bouwen aan de Stad II alleen monitorafspraken voorzien over het huisvesten van grote gezinnen (vanaf 5 personen).

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem zal in fasen worden ingevoerd vanaf 1 januari 2012. De snelheid daarvan is afhankelijk van overeenstemming met corporaties en de Stadsregio. De gemeente verwacht 2,5 miljoen euro op jaarbasis te bezuinigen op uitvoerings- en handhavingskosten.

Meer informatie:
NUL20: 
Amsterdam komt met ingrijpende hervorming van woonruimteverdeling (21-09-2011)
NUL20: Woonruimteverdeling op de schop (mei-2011)