Inspectie: 'Stadgenoot moet solids verkopen'

16.09.14
Inspectie Leefomgeving: 'Stadgenoot moet solids verkopen'

Stadgenoot moet binnen vijf jaar de zogeheten solids van de hand doen, dan wel de woonfunctie versterken. Zo heeft de Inspectie Leefomgeving (ILT) aan de corporatie laten weten. Volgens de inspectie past de exploitatie van beide gebouwen niet bij hedendaagse opvattingen over de sociale taak van corporaties.
De solids zijn indertijd ontwikkeld door directeur Frank Bijdendijk. Hij wilde flexibele gebouwen maken die zeker twee eeuwen dienst zouden kunnen doen. Stadgenoot heeft twee van dergelijke bestemmingsvrije complexen gerealiseerd. In West en op IJburg. De kritiek van de inspectie spitst zich vooral toe op het gebouw aan de Constantijn Huygensstraat. Daar wordt de exploitatie van een groot aantal hotelkamers gecombineerd met sociale en vrijesectorhuur. Bewoners klagen veelvuldig over overlast door hotelgasten. De inspectie houdt de corporatie twee keuzes voor: of de drie hotels uitkopen en de woonfunctie versterken. Dan wel verkoop van het complex.
Stadgenoot reageert onaangenaam verrast. Volgens een woordvoerder zijn de bestemmingsvrije solids indertijd in samenspraak met het departement ontwikkeld. "Voor de ontwikkeling van beide gebouwen hebben we niet alleen toestemming gekregen van de minister. Ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting hebben zich akkoord verklaard. Het stadsdeel verbood alleen mogelijk criminogene activiteiten (seksinrichtingen en coffeeshops). En begrensde de omvang van café en restaurant. Aan al die voorwaarden hebben we voldaan. Het is dan ook heel wonderlijk dat de inspectie jaren later - op basis van nieuwe inzichten over het takenpakket van corporaties- verkoop of aanpassing verlangt."
Stadgenoot voert met de inspectie overleg over de gevraagde beleidswijziging. Ook wordt bekeken of juridische actie mogelijk is. Verder wordt met de bewonersorganisatie overlegd over beperking van de overlast.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS