Overslaan en naar de inhoud gaan

De Jonges huurwet stevent af op meerderheid dankzij steun PVV

Image

De PVV stemt waarschijnlijk vóór het wetsvoorstel om de huren van een deel van de vrije sector te reguleren. Voorwaarde is wel dat het voorstel niet verder wordt aangescherpt. Dat valt op te maken uit de woorden van PVV-Kamerlid Barry Madlener. Met steun van de PVV tekent zich zowel een meerderheid af in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. NSC, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP en de ChristenUnie staan ook positief ten opzichte van het wetsvoorstel. VVD en BBB stemmen tegen.

De PVV-fractie neemt volgens Madlener een definitief besluit als duidelijk is welke wijzigingsvoorstellen worden aangenomen. Het moet daardoor niet nog ongunstiger uitpakken voor verhuurders. Dat is het geval als wijzigingsvoorstellen van GroenLinks-PvdA of SP het zouden halen. Zo vindt GroenLinks-PvdA dat de WOZ-waarde minder zwaar moet meetellen in het vernieuwde puntenstelsel, wat leidt tot lagere maximumhuren.

De VVD kwam juist met wijzigingsvoorstellen om het wetsvoorstel af te zwakken. Zo wil men woningbeleggers met niet meer dan drie verhuurde huizen uitzonderen, net als alle woningen met een WOZ-waarde hoger dan 390.000 euro. Dat laatste zou ongeveer alle woningen in Amsterdam buiten de regulering houden. ‘Destructieve amendementen’, aldus minister Hugo de Jonge. Er zijn ook amendementen ingediend om de nieuwbouwopslag lineair af te bouwen (D66,CU) dan wel te verlengen tot 2029 (SGP).

Brede coalitie met voorstanders

Een breder coalitie van onder andere gemeenten, woningcorporaties, huurdersorganisaties én ontwikkelaars is overigens voorstander van het wetsvoorstel. Zij waren maandag in het parlement aanwezig om een steunverklaring aan te bieden. Woensdag praat de Kamer verder en de stemming volgt waarschijnlijk donderdag, vlak voor het meireces. De Jonge wil haast maken en de wet per 1 juli invoeren. Het belangrijkste maatschappelijke risico van de wet is dat veel verhuurders hun woningen gaan verkopen. Die ontwikkeling is al gaande, mede omdat gewijzigde fiscale regels en de opgelopen rente het eerdere verdienmodel ondergraven.

Het kabinet wil met de wet middeninkomens beschermen tegen excessieve huren en meer huurwoningen betaalbaar maken. Zo regelt de wet dat het gemoderniseerde woningwaarderingsstelsel (WWS) gaat gelden voor middenhuurwoningen tot en met 186 punten. Ook krijgen huurders met de wet betere huurbescherming. Nu moeten zij zelf een maximale huurprijs afdwingen bij hun verhuurder, al dan niet via de Huurcommissie. Bovendien kunnen gemeenten straks ingrijpen en verhuurders beboeten als die te veel huur vragen. Door deze wet gaat de huur van 300.000 woningen op termijn met gemiddeld 190 euro omlaag. De wet geldt niet voor bestaande huurcontracten.