Kabinet komt met verschillende inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen

27.06.19
Kabinet komt met verschillende inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen

Minister Ollongren wil de inkomensgrens voor sociale huurwoningen koppelen aan de grootte van het huishouden. In haar wetsvoorstel mogen alleenstaanden nog maar maximaal 35.000 euro verdienen terwijl de grens van meerpersoonshuishoudens opschuift naar 42.000 euro. Ook wil de minister de zogeheten scheefwoners nog zwaarder aanpakken: de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging gaat van 2,5 procent boven inflatie naar inflatie plus 4 procent.

Het wetsvoorstel van minister Ollongren bevat vier maatregelen voor de gereguleerde huursector. Naast de gedifferentieerde inkomensgrenzen en de hogere inkomensafhankelijke huurverhoging komen er meer mogelijkheden om huren aan te passen. Zo kunnen huurders straks enerzijds in aanmerking komen voor een tijdelijke huurkorting, en kunnen anderzijds zeer lage huren sneller worden verhoogd.

Er is nu voor alle typen huishoudens één inkomensgrens van ongeveer 38.000 euro. Aedes en de Woonbond willen naar drie inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen: voor eenpersoonshuishoudens tot 38.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 42.000 euro en voor huishoudens met drie of meer personen tot 52.000 euro. Minister Ollongren heeft gekozen voor twee inkomensgrenzen, waardoor minder eenpersoonshuishoudens toegang krijgen tot de sociale huursector. De inkomensgrens voor gezinnen schuift maar zeer beperkt op: van 38.000 naar 42.000 euro. Volgens minister Ollongren is deze maatregel er "voor de agent en de verpleger". Maar Aedes en de Woonbond komen tot een heel ander oordeel: "Het kabinet maakt hiermee een politieke keuze over de rug van mensen die dringend op zoek zijn naar een huis". Gezinnen met een bescheiden middeninkomen vallen al buiten de boot.
Overigens hebben woningcorporaties nu ook al ruimte om zo'n 10 procent van de vrijkomende woningen aan middeninkomens toe te wijzen. In de praktijk blijken ze die ruimte maar beperkt te gebruiken.

Middeninkomens die al in een sociale huurwoning wonen, kunnen forse huurverhogingen krijgen als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Nu geldt er een maximale huurverhoging krijgen van 2,5 procent boven inflatie. Vanaf een inkomen van 42.436 euro kan de verhoging straks maximaal inflatie plus 4 procent zijn.

Een andere aanpassing is dat huren onder de 300 euro sneller kunnen worden opgetrokken dan nu mogelijk is. Het wetsvoorstel maakt het tenslotte mogelijk om huurders een tijdelijke huurkorting te geven. Zo kunnen huurders bijvoorbeeld tegemoet worden gekomen als hun financiële omstandigheden verslechteren, zonder dat de verhuurders voor altijd aan lagere huurinkomsten vast zitten.

Het wetsvoorstel wordt na de zomer behandeld. Betrokken partijen kunnen tot en met 7 augustus reageren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS