Kamers met Kansen/Huren bij Pieter opgeleverd

30.11.2011

Kamers met Kansen is Osdorp

Op 29 november vond de feestelijke oplevering van Kamers met Kansen/Huren bij Pieter plaats. Het bijzondere project Kamers met Kansen richt zich op de jongeren van Nieuw West. Het project levert 119 sociale huurwoningen op.

“Samenwerking, onderwijs, begeleiding en de jongeren: dat is waar het in dit project om draait,” stelde wethouder Freek Ossel bij de opening. Directeur/bestuurder Hans Zuiver van Combiwel benadrukte dat het gaat om jongeren die graag willen, maar een extra zetje nodig hebben. Voor directeur Chretien Mommers van Eigen Haard is de oplevering van het complex een teken dat de stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw-West doorgaat.

Eigen Haard realiseert met Huren bij Pieter 119 huurwoningen in Amsterdam Osdorp. Huren bij Pieter bestaat uit 35 sociale huurwoningen en 21 niet zelfstandige huurwoningen. Deze laatste bestaan uit vier woonruimtes met in totaal 84 kamers die ingezet worden voor Kamers met Kansen.

Kamers met Kansen

Het eerste Kamers met Kansen-project in Amsterdam dateert van 2007: het WerkHotel Amsterdam. In 2008 stelde toenmalig wethouder Tjeerd Herrema een stimuleringsbudget van drie ton beschikbaar voor nieuwe woon-leer-werkvoorzieningen.
Kamers met Kansen biedt kansrijke en gemotiveerde jongeren van 18 tot 26 jaar een woonplek, structuur en intensieve begeleiding. Ze komen vaak uit moeilijke omstandigheden en krijgen met gerichte coaching kans een (MBO-)opleiding te voltooien. Na anderhalf jaar worden de jongeren geacht klaar te zijn om zelfstandig aan hun toekomst te werken. Het project is een samenwerking van Combiwel, Woningstichting Eigen Haard, het ROCvA en Stadsdeel Nieuw-West.

Zie ook:
Nieuwe vorm van huisvesting geeft jongeren perspectief (NUL20, november 2008)
Leerwerkprojecten jongeren in gevaar (NUL20, november 2010)