Kantonrechter wijst campuscontract af

05.05.11

Kantonrechter wijst campuscontract af

DUWO mag bestaande huurcontracten van voor 2007 niet omzetten in campuscontracten. Zo heeft de kantonrechter in Amsterdam bepaald. De studentenhuisvester gaat in beroep tegen deze uitspraak.

Volgens DUWO wordt heel verschillend tegen het omzetten van oude contracten aangekeken. De kantonrechter in Delft keurde eerder de invoering van campuscontracten wel goed. DUWO wil de oudere contracten wijzigen om daarmee de doorstroming te bevorderen en studentenwoningen exclusief door studenten te laten bewonen. Een campuscontract verplicht de huurder om zes maanden na afstuderen of studiebeëindiging te verhuizen.

Zie ook: DUWO wil van oudstudenten af (NUL20, 13-01-2011)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS