'Het Kasteel' op Science Park wint Zuiderkerkprijs 2008

15.12.08

 

'Het Kasteel' wint Zuiderkerkprijs 2008

Het Kasteel
Fotograaf John Lewis Marshall

De winnaars van de Zuiderkerkprijs voor het beste woningbouwproject van 2008 zijn opdrachtgever Synchroon/Heddes Vastgoed en HVDN architecten. Zij ontvingen de prijs voor hun project Het Kasteel. Tijdens de Platformbijeenkomst, georganiseerd door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, op donderdag 11 december, reikte wethouder Van Poelgeest de prijs uit. Vijfenzeventig nieuwbouwprojecten dongen mee naar de prijs. 
Het Kasteel is, met 108 woningen, een van de eerste opgeleverde nieuwbouwprojecten op het Science Park in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. De jury is van mening dat het een gewaagd, doordacht en uitgesproken project is met een hoog afwerkingsniveau. ‘Het is met grote zorg en doortastendheid gemaakt tot een evenwichtig geheel, van de algehele opzet tot en met de details en de techniek.’

De jury
Elf projecten die door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam waren voorgeselecteerd zijn door de jury bezocht. Lex Pouw, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Ymere, is dit jaar juryvoorzitter. Verder bestaat de jury uit Marlies Rohmer en Floris Hund van Architectenbureau Marlies Rohmer, winnaar van de Zuiderkerkprijs 2007, en architectuurjournalist Fred Feddes. De jury vindt dat Amsterdam met de elf voorgeselecteerde projecten goed voor de dag kan komen. ‘Ook de kwaliteit van de overige bouwproductie is van hoog peil’, aldus het juryrapport.

Het winnende project
Het Kasteel ligt op het Science Park, tussen het Flevopark, de Indische Buurt en de spoorlijn Amsterdam-Almere. Science Park is in ontwikkeling als belangrijke vestigingsplaats voor internationaal gerenommeerde kennisinstituten. Door het nabij gelegen spoorwegemplacement is bij Het Kasteel een bijzondere geluidsoplossing toegepast die bepalend is voor het uiterlijk van het gebouw. De enigszins terugliggende woongevel is omhuld met een glazen gevel die los om het woongebouw heen staat. Doordat de glazen panelen ten opzichte van elkaar zijn gekanteld, krijgt Het Kasteel de uitstraling van een immens kristal: een waardige entree voor de westzijde van Science Park Amsterdam.

Het gebouw is omringd door water. Het bestaat uit een vier tot vijf lagen hoge onderbouw en een 45 meter hoge toren. Voetgangers en fietsers bereiken de binnenplaats van Het Kasteel via een brug. De woningen variëren in grootte. De woningen op de begane grond hebben waterkamers, de hoger gelegen appartementen hebben een balkon of een terras.

Projectenboek
Alle woningen, kantoren en andere voorzieningen die tussen 1 augustus 2007 en 1 augustus 2008 zijn opgeleverd zijn gedocumenteerd in het Projectenboek. Het boek kan worden besteld bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, via telefoonnummer 020 552 5600. Alle informatie is ook te vinden op de website: www.gebouwdin.amsterdam.nl

 zie ook de AT5 video Wonen op het Science Park

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11
Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.