De Key heeft nieuwe directeur: Rob Haans

04.11.10

De key heeft nieuwe directeur: Rob Haans

Rob Haans wordt  de nieuwe bestuurder/ algemeen directeur van Woonstichting De Key. Hij volgt 1 januari 2011 interim bestuurder Haijo Pietersma op. Haans moet de bijgestelde  koers van De Key inhoud gaan uitvoeren: van expansie naar consolidatie en concentratie op de kerntaken. De huurder en het beheer van huurwoningen staan weer nadrukkelijk op de eerste plaats.

Rob Haans

Rob Haans is een volledige buitenstaander in de corporatiewereld. In zijn laatste functie was directeur-uitgever bij de Volkskrant en onder meer verantwoordelijk voor de productinnovatie van de Volkskrant en de herstructurering van de organisatie.

Woonstichting De Key (32.000 woningen en andere eenheden) heeft een turbulente periode achter de rug. Mei 2010 werden voormalig bestuursvoorzitter Jaap van Gelder en Fer Felder, oud-directeur van ontwikkelbedrijf De Principaal, op staande voet ontslagen. Tevens werd bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan. Beide directeuren werden ervan verdacht de raad van commissarissen te hebben misleid, dan wel onvoldoende of onjuiste informatie te hebben verschaft. 

Zie ook het interview met Frank de Grave en Haijo Pietersma in NUL20: "We willen terug naar de top" (juli 2010)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS