De Key onderzoekt zwaar verliesgevende transacties

19.04.10

De Key onderzoekt zwaar verliesgevende transacties

Woningcorporatie De Key laat een forensisch onderzoek naar een aantal verliesgevende en - volgens het FD mogelijk dubieuze - transacties met bekende vastgoedhandelaren. Het gaat om abc-transacties, waarbij de grond op één dag twee keer van eigenaar wisselde. Tussenpersoon was een bedrijf van Klaas de Ruiter, ex-topman van projectontwikkelaar AM. Die zou zo samen met grondhandelaar Jan Schep euro 3,2 mln hebben verdiend terwijl ze weinig risico liepen. De Ruiter en Schep noemen het een reguliere transactie. In het Deloitte-onderzoek gaat de meeste aandacht uit naar de aankoop van gronden in Zeewolde. Hier kocht De Key volgens het FD in 2005 en 2008 voor in totaal euro 39 miljoen euro aan weilanden die later niet bebouwd konden worden.

Woordvoerder Manou Hebben van De Key reageert bij Aedesnet: "Uit het vastgoedonderzoek uit 2009 rezen vraagtekens bij een aantal transacties. Die willen we opgehelderd krijgen. De resultaten van het onderzoek verwachten we pas in mei 2010. (...) We werken intern met volle overtuiging aan de nieuwe koers. De Key wil daarom graag onduidelijkheden over een aantal vastgoedtransacties wegnemen".

De Key wordt momenteel geleid door interim-directeur Haijo Pietersma, nadat vorig jaar  topman Jaap van Gelder onverwacht afscheid nam. Met zwaargewicht Frank de Grave is per 1 februari ook een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen aangetreden. De woningstichting heeft aangekondigd zijn volkshuisvestelijke doelstellingen weer primair te stellen.

Zie het FD (19 april): Corporatie De Key doet onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties

Zie Aedenet.nl (21 april): Vastgoedtransacties bij De Key onderzocht

Zie NOS-reportage (19 april): Woningcorporatie De Key laat transacties onderzoeken

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.