Kooprecht huurders corporatiewoningen van de baan?

12.12.2011

Kooprecht huurders corporatiewoningen van de baan?

Volgens Aedesnet heeft Minister Donner op 8 december in overleg met de Kamer het aangekondigde kooprecht voor corporatiehuurders teruggetrokken:  "Er komt geen algemeen recht van koop’. Eerder zal er volgens de minister sprake zijn van een verplichting voor corporaties om een deel van hun woningen te verkopen. Vooruitlopend daarop zijn de regels voor verkoop al enigszins vereenvoudigd.

Het 'kooprecht' is onderdeel van het regeerakkoord. De coalitiepartijen en de PVV zullen niettemin niet erg sputteren dat minister Donner deze belofte niet invult. Geen van de partijen had het item in zijn verkiezingsprogramma opgenomen. Bovendien is het voornemen vanaf de eerste dag door de meeste deskundigen gekraakt met termen die variëren van 'onhaalbaar' tot 'onwenselijk'. Hugo Priemus eerder in NUL20: “Het is een aanslag op de zelfstandigheid van woningcorporaties en maakt voor deze sociale verhuurders een strategisch voorraadbeleid onmogelijk. De corporaties worden van hun vastgoedrechten beroofd en kunnen niet langer hun sociale taakstelling realiseren.”

Zie ook:
10 vragen over Kooprecht voor huurders (NUL20, september 2011)
Donners hete aardappel (Ruimtevolk, september 2011)
Interview Hugo Priemus:
Broddelwerk en onuitvoerbaar (NUL20, november 2010)