Kritiek van corporaties en VVD op nieuwe regels woningdelen

18.11.19
Kritiek van corporaties en VVD op nieuwe regels woningdelen
De nieuwe huisvestingsverordening werpt zijn schaduw vooruit in Amsterdam. Woningcorporaties zijn met een grote inhaalactie bezig om hun 'friends-appartementen' te legaliseren. De AFWC maakt zich ook zorgen over de positie van bestaande woongroepen en de positie van cliënten die via zorginstellingen een woning delen. Volgens oppositiepartij VVD pakken de nieuwe regels slecht uit voor starters.
 
De regels voor woningdelen veranderen, niet voor de eerste keer. De belangrijkste wijziging in de nieuwe huisvestingsverordening per 1 januari is de invoering van quota per trappenhuis en per wijk. Andere prominente wijzigingen zijn het afschaffen van de geluidsnormen bij omzetten naar drie kamers en de verplichting van een individueel huurcontract per kamerbewoner.
Volgens VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé gaan daar "duizenden studenten, jongeren, starters en expats een hoge prijs voor betalen" (Parool, 17-11-2019). Zij voorspelt dat verhuurders nu liever aan twee personen en gezinnen gaan verhuren aangezien kamergewijze verhuur met individuele contracten veel minder lucratief wordt. Die kamercontracten vallen namelijk onder de huurbescherming. Overigens is die prijsregulering precies wat het college beoogt. En ook Stichting !WOON is groot voorstander van betere huurbescherming van kamerbewoners.
 
De Amsterdamse woningcorporaties zitten in hun maag met de nieuwe regels, mede om andere redenen. Ze maken zich zorgen of alle bestaande situaties wel kunnen worden gelegaliseerd. In het verleden hebben zij veelal afgezien van het aanvragen van 'omzettingsvergunningen' voor woningdelen. Nu er quota komen proberen de corporaties in rap tempo de vergunningverlening op orde te brengen.
Dat kan nu ook beter omdat de moeilijk te implementeren geluidseisen niet meer worden gehanteerd. Die blijven er echter wel bij grotere woningen die aan meer dan drie personen worden verhuurd. In vergunningsaanvragen die nog dit jaar worden aangevraagd voor huizen met vier kamers, krijgen verhuurders respijt tot 1 juli 2022 om aan de eisen te voldoen. Josée Driessen, adviseur van de AFWC: "Maar per 1 januari moeten verhuurders bij nieuwe aanvragen per direct aan de eisen voldoen. Dat maakt woningdelen met meer dan drie personen bijna onmogelijk. En die gewenste bouwkundige aanpassingen bieden ook geen garantie op het voorkomen van overlast. Wij hebben voorgesteld een overlastprotocol in te voeren. Dat biedt veel meer zekerheid."
 
Maar ook de klassieke woongroep moet zich volgens de AFWC zorgen maken, want die vallen ook onder de nieuwe verordening. Driessen: "Veel van die woongroepen hebben zich niet voor 2017 aangemeld als woongroep; de verhurende corporatie heeft dat ook niet gedaan. Voor deze woongroepen wordt daarom nu geen uitzondering gemaakt. De AFWC wil dat die in ieder geval uitgezonderd worden van de regels voor quota, omzetting, geluidsisolatie en grootte van de gemeenschappelijke ruimte. "Het zou toch te gek zijn als die ineens door de gemeente als illegaal worden aangemerkt", zegt Driessen: "Veel van die woongroepen bestaan al jaren en zijn vaak op gemeentelijk verzoek en met subsidies ge- of verbouwd."
De AFWC wil ook een uitzondering voor hun zorgwoningen en groepswoningen waarin instellingen als Cordaan, Het Leger des Heils of HVO-Querido kamers aan hun cliënten onderverhuren. De corporaties hebben zelf geen zicht op wie en hoeveel mensen daar precies wonen en of ze daar staan ingeschreven. 

Relevante links:
Zo reguleert Groningen de verkamering (NUL20, september 2019)
Amsterdam wil verkamering woningvoorraad aan banden leggen (NUL20, 07-06-2019)

Beleid woningdelen wordt verfijnd (NUL20, juli 2018)
"Hier gaan we niet aan meewerken" / Corporaties negeren nieuwe regels woningdelen (NUL20, juni 2017)
Soepeler regels woningdelen (NUL20, juli 2016)
Woningdelen neemt hoge vlucht (NUL20, september 2015)
Voor starters is woningdelen heel normaal (NUL20, september 2015)
Strenge regels voor woningdelen (NUL20, januari 2014)

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.