Kritiek van corporaties en VVD op nieuwe regels woningdelen

18.11.19
Kritiek van corporaties en VVD op nieuwe regels woningdelen
De nieuwe huisvestingsverordening werpt zijn schaduw vooruit in Amsterdam. Woningcorporaties zijn met een grote inhaalactie bezig om hun 'friends-appartementen' te legaliseren. De AFWC maakt zich ook zorgen over de positie van bestaande woongroepen en de positie van cliënten die via zorginstellingen een woning delen. Volgens oppositiepartij VVD pakken de nieuwe regels slecht uit voor starters.
 
De regels voor woningdelen veranderen, niet voor de eerste keer. De belangrijkste wijziging in de nieuwe huisvestingsverordening per 1 januari is de invoering van quota per trappenhuis en per wijk. Andere prominente wijzigingen zijn het afschaffen van de geluidsnormen bij omzetten naar drie kamers en de verplichting van een individueel huurcontract per kamerbewoner.
Volgens VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé gaan daar "duizenden studenten, jongeren, starters en expats een hoge prijs voor betalen" (Parool, 17-11-2019). Zij voorspelt dat verhuurders nu liever aan twee personen en gezinnen gaan verhuren aangezien kamergewijze verhuur met individuele contracten veel minder lucratief wordt. Die kamercontracten vallen namelijk onder de huurbescherming. Overigens is die prijsregulering precies wat het college beoogt. En ook Stichting !WOON is groot voorstander van betere huurbescherming van kamerbewoners.
 
De Amsterdamse woningcorporaties zitten in hun maag met de nieuwe regels, mede om andere redenen. Ze maken zich zorgen of alle bestaande situaties wel kunnen worden gelegaliseerd. In het verleden hebben zij veelal afgezien van het aanvragen van 'omzettingsvergunningen' voor woningdelen. Nu er quota komen proberen de corporaties in rap tempo de vergunningverlening op orde te brengen.
Dat kan nu ook beter omdat de moeilijk te implementeren geluidseisen niet meer worden gehanteerd. Die blijven er echter wel bij grotere woningen die aan meer dan drie personen worden verhuurd. In vergunningsaanvragen die nog dit jaar worden aangevraagd voor huizen met vier kamers, krijgen verhuurders respijt tot 1 juli 2022 om aan de eisen te voldoen. Josée Driessen, adviseur van de AFWC: "Maar per 1 januari moeten verhuurders bij nieuwe aanvragen per direct aan de eisen voldoen. Dat maakt woningdelen met meer dan drie personen bijna onmogelijk. En die gewenste bouwkundige aanpassingen bieden ook geen garantie op het voorkomen van overlast. Wij hebben voorgesteld een overlastprotocol in te voeren. Dat biedt veel meer zekerheid."
 
Maar ook de klassieke woongroep moet zich volgens de AFWC zorgen maken, want die vallen ook onder de nieuwe verordening. Driessen: "Veel van die woongroepen hebben zich niet voor 2017 aangemeld als woongroep; de verhurende corporatie heeft dat ook niet gedaan. Voor deze woongroepen wordt daarom nu geen uitzondering gemaakt. De AFWC wil dat die in ieder geval uitgezonderd worden van de regels voor quota, omzetting, geluidsisolatie en grootte van de gemeenschappelijke ruimte. "Het zou toch te gek zijn als die ineens door de gemeente als illegaal worden aangemerkt", zegt Driessen: "Veel van die woongroepen bestaan al jaren en zijn vaak op gemeentelijk verzoek en met subsidies ge- of verbouwd."
De AFWC wil ook een uitzondering voor hun zorgwoningen en groepswoningen waarin instellingen als Cordaan, Het Leger des Heils of HVO-Querido kamers aan hun cliënten onderverhuren. De corporaties hebben zelf geen zicht op wie en hoeveel mensen daar precies wonen en of ze daar staan ingeschreven. 

Relevante links:
Zo reguleert Groningen de verkamering (NUL20, september 2019)
Amsterdam wil verkamering woningvoorraad aan banden leggen (NUL20, 07-06-2019)

Beleid woningdelen wordt verfijnd (NUL20, juli 2018)
"Hier gaan we niet aan meewerken" / Corporaties negeren nieuwe regels woningdelen (NUL20, juni 2017)
Soepeler regels woningdelen (NUL20, juli 2016)
Woningdelen neemt hoge vlucht (NUL20, september 2015)
Voor starters is woningdelen heel normaal (NUL20, september 2015)
Strenge regels voor woningdelen (NUL20, januari 2014)

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Twee zogeheten ‘economische daklozen’ kregen vorige maand als eersten samen voor een jaar een sociale huurwoning toegewezen in het kader van het project ‘Tijdelijk Onder Dak’. Corporaties, Amsterdam en De Regenboog Groep werken daarin samen om deze groeiende groep een dak boven hun hoofd te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.