Liberaliseringsgrens gaat na drie jaar stilstand weer omhoog

06.11.2018
Image

Vanaf 2019 wordt de liberalisatiegrens en daarmee de maximale gereguleerde huur weer jaarlijks geïndexeerd. De afgelopen drie jaar was deze bevroren op afgerond 711 euro. De nieuwe grens wordt 720,42 euro. Dat staat in de circulaire van het Ministerie BZK waarin alle aangepaste parameters van de huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen voor 2019 worden vermeld.

Ook de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag volgen de ontwikkeling van de consumentenprijzen (1,37%). Het maximum inkomen voor het recht op huurtoeslag komt daarmee in 2019 op 22.700 euro (eenpersoons) en 30.825 (meerpersoons). Voor ouderen liggen die grenzen 25 euro lager. Overigens vervallen de maximum-inkomensgrenzen per 2020. In plaats daarvoor komt een glijdende schaal, waardoor de toeslag in stappen lager uitvalt naarmate het inkomen stijgt. Het wijzigingsvoorstel daarvoor is al aangenomen door de Tweede Kamer.

De grens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat in naar 42.436 euro voor het huishoudinkomen van 2017.

De circulaire is HIER te downloaden.

Trefwoorden