Mata Hari gerenoveerd

03.03.11

Mata Hari gerenoveerd

Op woensdag 2 maart 2011 onthulde de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (1012-project) de levensgrote cijfers 1012  bij het compleet gerenoveerde pand Mata Hari van woningcorporatie Ymere aan de Oudezijds Voorburgwal. Met deze handeling werd voormalige gokpaleis in het Amsterdamse wallengebied officieel opgeleverd. Ymere gaat de bedrijfsruimtes en woningen verhuren .

Lodewijk Asscher

Foto: Ron Zwagemaker, copyright Ymere

De gemeente Amsterdam startte in 2007 het Coalitieproject 1012. In overleg met de gemeente heeft Ymere in de periode 2007-2008 een actief aquisitiebeleid gevoerd op de Wallen, waarbij panden zijn verworven die onderdak boden aan ongewenste bedrijvigheid. De aankoop van 'Mata Hari', gelegen tussen de Oudezijds Voorburgwal en de Oudezijds Achterburgwal bij de Korte Niezel, maakte hiervan deel uit.

In het Coalitieproject 1012 werken gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum samen aan het terugdringen van de criminaliteit en aan de economische opwaardering van het postcodegebied 1012 rondom de burgwallen. Om dit oudste deel van de binnenstad leefbaar te houden en te verbeteren, pakken de coalitiepartners misstanden en ongewenste activiteiten aan. De gemeente streeft naar een gevarieerder aanbod van vertier en bedrijvigheid in deze buurt. Minder criminaliteit en schimmigheid, meer leefbaarheid en veiligheid. Ymere draagt hieraan bij met de renovatie en herbestemming van rijksmonument Mata Hari.

Renovatie rijksmonument

In januari 2010 is de restauratie begonnen. De gevels en de vloerbalken zijn intact gebleven, verder is het pand achter de gevels met fundering en al opnieuw opgebouwd. Het rijksmonument is nu in ere hersteld. Mata Hari (Maleis voor ‘oog van de dageraad’ c.q. de zon) komt weer tot leven. Veel details zijn behouden gebleven of respectvol gereconstrueerd, en luxe en modern comfort zijn eraan toegevoegd.
De kantoorruimte is reeds verhuurd. Voor de horecaruimte en de appartementen hebben zich inmiddels de eerste serieuze kandidaten gemeld.
Alle vastgoed dat Ymere in de periode 2007-2008 heeft verworven in het wallengebied, is in principe gekocht om te verhuren. Zeker voor wat betreft de bedrijfsruimtes kan Ymere op deze manier invloed uitoefenen op de bedrijvigheid die erin wordt gevestigd. Ymere wil erop toezien dat deze bedrijvigheid bijdraagt aan de diversiteit van ondernemerschap en de leefbaarheid op de Wallen.
Waar nodig worden aangekochte panden opgeknapt of gerenoveerd. Gerenoveerde luxe appartementen op hoger gelegen etages kunnen in aanmerking komen voor verkoop, als de verkoop of verhuur van deze woningen niet veel verschil uitmaakt voor de leefbaarheid in de buurt.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS