Minister Ollongren: 'Corporaties moeten keuzes maken voor huurmatiging of investeringen'

01.05.2018
Image

Ook Amsterdamse corporaties moeten keuzes maken voor huurmatiging of investeringen in sociale huur en verduurzaming. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken bij de aanbieding van het rapport Staat van de Volkshuisvesting 2018.

Volgens de minister is de financiële situatie van corporaties in onder meer de Metropoolregio Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam minder gunstig dan in de rest van het land. Tegelijkertijd zijn de jaarlijkse instandhoudingskosten van woningen relatief hoog."Corporaties moeten dus met hun partners op lokaal niveau keuzes maken voor huurmatiging of investeringen in sociale huur, middenhuur en verduurzaming", aldus Ollongren.

Uit de Staat van de Volkshuisvesting blijkt dat corporaties steeds meer investeren in nieuwbouw en renovatie, inclusief duurzaamheid. Deze investeringen zijn echter niet genoeg om aan de ambities van de sector te kunnen voldoen. Bovendien dreigt de investeringsruimte nog te worden beperkt door belastingontwijkingsmaatregelen, wijziging van het tarief voor de vennootschapsbelasting en een stijgende verhuurderheffing. Gezien die situatie is Ollongren bereid te verkennen of de beschikbare investeringscapaciteit nog voldoende is. Ook wil ze onderzoeken hoe de beschikbare middelen binnen de corporatiesector optimaal kunnen worden ingezet.

Verder constateert de minister in een algemene analyse van de woningmarkt dat starters in de grote steden ondanks de groei van het aantal koop- en middenhuurwoningen grote moeite hebben een huis te vinden. Ook al groeit het aantal afgegeven bouwvergunningen naar 70.000. Bovendien wordt twintig procent meer geïnvesteerd in middenhuur. Toch lukt het huishoudens zonder dringende verhuisreden niet om naar een ander type woning of andere buurt te verhuizen. Daarom blijft het volgens de minister noodzakelijk op landelijk en regionaal niveau afspraken te maken over nieuwbouw, duurzaamheid en meer middenhuur.