Overslaan en naar de inhoud gaan

Na ongewenst gedrag drie tot vijf jaar geen andere huurwoning in regio Utrecht

Image

Huurders van sociale huurwoningen in de regio Utrecht die vanwege wangedrag uit hun woning worden gezet, mogen enkele jaren niet via Woningnet op een andere woning reageren. Woningcorporaties gebruiken daarvoor binnenkort een centrale 'zwarte lijst'. De uitsluiting kan drie tot vijf jaar duren.

Het instellen van een 'zwarte lijst' is een initiatief van de Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU). Jaarlijks worden in de regio zo'n honderd huurders uit hun sociale huurwoning gezet. Vaak gaat het daarbij om betalingsachterstanden, hennepteelt, drugshandel of illegale verhuur. Tot op heden konden deze problematische huurders direct via Woningnet bij een andere corporatie in de regio terecht, maar daar wil de SWRU nu een eind aan maken.

Voor de registratie van ongewenst huurdersgedrag heeft de SWRU samen met de 21 betrokken corporaties een omvangrijk protocol ontwikkeld. Bij hennepteelt, drugshandel, onderverhuur en prostitutie geldt een uitsluitingstermijn van drie jaar. Bij agressie tegen een corporatiemedewerker of moedwillige brandstichting is de periode van uitsluiting eveneens drie jaar. Dat geldt ook voor ernstige overlast vanwege psychische of verslavingsproblematiek 'waarvan een zodanige bedreiging uitgaat dat het welzijn, de gezondheid of de leefomgeving van omwonenden ernstig wordt geschaad.' Brengt een huurder grote schade toe aan de woning dan kan de uitsluiting oplopen tot vijf jaar.

De SWRU heeft enkele jaren aan de ontwikkeling van de centrale registratie gewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft na onderzoek geconcludeerd dat de corporaties zich voldoende rekenschap hebben gegeven van de afweging tussen het belang van de woningcorporaties in de regio en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de andere rechten en vrijheden van de huurder. Het protocol: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/fil…