Nauwelijks nieuwe investeringen Stadsgoed

13.03.13
Nauwelijks nieuwe investeringen Stadsgoed

NV Stadsgoed kan nagenoeg geen nieuwe aankopen meer doen in het Wallengebied. Dat schrijft woningcorporatie Stadgenoot in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. Met de gemeente wordt gesproken over de oprichting van een nieuwe organisatie met meerdere aandeelhouders.
Stadsgoed investeerde de afgelopen jaren tientallen miljoenen in de aankoop van bordelen en horecapanden. Dat gebeurde op dringend verzoek van het Amsterdamse gemeentebestuur om het Wallengebied veiliger en meer divers te maken. Stadsgoed is voor het verkrijgen van financiering echter sterk afhankelijk van moederbedrijf Stadgenoot. Door de crisis en de invoering van de verhuurderheffing legt de corporatie de prioriteit bij het afmaken van lopende herstructureringsprojecten en is er minder ruimte voor nieuwe investeringen door Stadsgoed.
De aankondiging van gesprekken over een andere de aanpak van het Wallengebied en de oprichting van ‘1012 Inc’ volgt op berichten over financiële problemen bij Stadsgoed. De schuld zou niet meer kunnen worden gedekt door de actuele waarde van het vastgoedbezit. Volgens Stadgenoot is het vastgoedbedrijf financieel gezond. De bezittingen zijn wel tientallen miljoenen hoger dan de schulden. Er is volgens de corporatie dan ook geen aanleiding om te verwachten dat Stadsgoed niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. Vorig jaar was sprake van een positief resultaat van 2,8 miljoen euro.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS