Overslaan en naar de inhoud gaan

Nederlandsche Bank: geef corporaties meer ruimte om te bouwen

Image

Geef woningcorporaties ruimte om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. En stimuleer alle partijen middeldure huurwoningen te bouwen, want ook middeninkomens kampen regelmatig met te hoge woonlasten. Dat adviseert de Nederlandsche Bank in een analyse van de problematische financiële situatie waarin een aanzienlijke groep Nederlanders zich bevindt.

DNB heeft zich in zijn onderzoek gericht op mensen met hoge woonlasten in de huursector. Bijna de helft leeft onder, of dicht bij de armoedegrens. Ook is de helft alleenstaand en dat is lastig in een markt waar het aanbod en de huur zijn afgestemd op samenwonende tweeverdieners. Bijna een kwart heeft problematische schulden en een kwart heeft een flexcontract of is zelfstandige. Problemen stapelen zich op bij mensen zonder werk, jongeren, laagopgeleiden, alleenstaanden en huishoudens met een migratieachtergrond. Zij combineren vaak een laag inkomen en weinig financiële reserves met andere problemen. Het goede nieuws is dat de groep 'duurhuurders' (of 'dure scheefhuurders') vaak hun situatie weet te verbeteren. Van de duurhuurders in 2012 zat nog slechts 8 procent in 2020 nog in dezelfde situatie.

De bank adviseert corporaties om niet alleen sociale, maar om ook meer middeldure huurwoningen te bouwen nu private partijen dreigen af te haken. En om de doorstroming in de sociale huursector te bevorderen blijft ‘passend toewijzen’ nodig. Corporaties moeten ook doorgaan met hun beleid om hun goedkoopste woningen te reserveren voor de laagste inkomens. En door zelf meer betaalbare middeldure huurwoningen te realiseren, zullen huishoudens met een hoger inkomen eerder doorstromen en plek maken op de wachtlijst.