Nibud: verhoging bijstand beter dan verlaging huren

03.03.2021
Image

Huurders met een bijstandsuitkering zijn financieel gezien meer geholpen met een verhoging van de bijstand, dan met een verlaging van de huur. Dat blijkt uit berekeningen die het Nibud heeft gemaakt voor Aedes en Woonbond.

Het Nibud heeft naar alleenstaande huurders en huurders met een inkomen op en rond het bijstandsniveau gekeken. Zij vormen een kwetsbare groep, omdat zij weinig ruimte hebben voor alle minimaal noodzakelijke uitgaven. "Voor veel mensen met een laag inkomen is het elke maand weer puzzelen met te weinig stukjes. Hun inkomen is te laag om alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven met en een leven zonder schulden betekenen", aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Het Nibud luidde in 2019 daarover al de noodklok. Naar aanleiding daarvan vroegen Aedes en Woonbond om een nadere analyse van deze huurdersgroep. Woonbond-directeur Zeno Winkels spreekt van een zorgelijke uitkomst. "Een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders."

Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat verhoging van het inkomen voor deze huurders het meest effectief is. Een verlaging van de huur wordt in veel gevallen gedeeltelijk tenietgedaan door een lagere huurtoeslag. Er is ook gekeken naar aanpassingen in de huurtoeslag, bijvoorbeeld een verhoging van het tarief van 65 naar 75 procent. Dit heeft een relatief beperkt effect. Beide opties hebben door de systematiek van de huurtoeslag alleen effect bij een huur tussen de kwaliteitskortingsgrens en de liberalisatiegrens. Het Nibud vraagt al langer om een verhoging van de bijstand. Het rapport 'Ontwikkeling financiële positie van kwetsbare huurders' laat zien wat het effect is van een verhoging op de financiële positie van huishoudens en hoe verschillende beleidsopties op elkaar ingrijpen.

In een nieuw sociaal huurakkoord willen Aedes en Woonbond afspraken maken om de woonlasten van huurders te verbeteren. Aedes-voorzitter Martin van Rijn: "Wij maken in het Sociaal Huurakkoord graag afspraken om te zorgen dat de woonlasten beheersbaar blijven. Er is daarnaast gericht inkomensbeleid nodig om mensen met de laagste inkomens structureel te ondersteunen. Dit rapport laat helder zien dat we het met alleen een gematigd huurbeleid niet redden."