Nieuw systeem woonruimteverdeling met verschillende soorten punten

21.01.2020
Image
De vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio's Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland willen woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden meer kans geven op een sociale huurwoning. Daarom zal in de toekomst naast de inschrijfduur ook rekening worden gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Daarvoor worden spoed- en zoekpunten geïntroduceerd.
 
In het huidige systeem van woonruimteverdeling is inschrijfduur het uitgangspunt. Degene die het langste ingeschreven staat is als eerste aan de beurt. Daarmee wordt volgens gemeenten en corporaties geen recht gedaan aan woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning en nog geen of weinig inschrijfduur hebben. In de nieuwe toewijzingsregels wordt daarom naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Het systeem van toewijzing bij urgentie blijft bestaan. Ook blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende omstandigheden of urgentie hebben. 
 
Het nieuwe systeem werkt met verschillende soorten punten: wachtpunten (inschrijfduur), zoekpunten (de mate waarin iemand actief zoekt naar een woning) en spoedpunten. Spoedpunten worden toegekend bij drie omstandigheden: gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Met deze wacht-, zoek- en spoedpunten bouwen woningzoekenden een totaal aantal punten op. Daarmee wordt hun plaats op de ranglijst bepaald. Spoedzoekers die niet op komen dagen bij een woningbezichtiging of drie keer een aangeboden woning weigeren verliezen hun zoek- en spoedpunten.   
 
 
Wethouder Laurens Ivens van Amsterdam, voorzitter van het bestuurlijk overleg woonruimteverdeling, is tevreden met dit resultaat. “Het is mooi dat we met 29 partijen tot dit voorstel voor de verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen. En dat ook inwoners konden meebeslissen over de groepen mensen die een extra steun in de rug zouden moeten krijgen. Woningen zijn schaars en zo zorgen we er voor dat de sociale huurwoningen terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben.”
 
De definitieve uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden zijn geconsulteerd en inspraakprocedures zijn afgerond. De raden besluiten eind dit jaar over het voorstel. Als alle gemeenteraden instemmen, dan kunnen de nieuwe toewijzingsregels voor eind 2021 van kracht zijn.