Nieuwbouw voor werkende jongeren in Amsterdam Nieuw-West

05.09.13
Change= complex. Artist Impression Tangram Architekten
Nieuwbouw voor werkende jongeren in Amsterdam Nieuw-West

Speciaal voor werkende jongeren tot dertig jaar wordt in Amsterdam Nieuw-West een nieuwbouwcomplex met vijfhonderd kleine sociale huurappartementen gerealiseerd. Initiatiefgroep Change= heeft donderdag een samenwerkingsovereenkomst getekend met het stadsdeel.
Volgens algemeen-directeur Ralph Mamadeus is er in Nederland geruime tijd veel te weinig gebouwd voor werkende jongvolwassenen tot maximaal MBO-niveau. In Amsterdam wonen 40.000 lager opgeleide jongeren. Minimaal 13.000 jongeren zijn actief op zoek naar een woning. Change= biedt hen straks een zelfstandige woning van gemiddeld 28,5 m2 met eigen voorzieningen als een keuken en een natte cel. Speciaal voor jonge moeders met een kind worden woningen van circa 42 m2 gebouwd.
Voor de realisatie van het gebouw op de hoek van de Postjesweg en de Derkinderenstraat wordt door een groep ondernemers nauw samengewerkt met architectenbureau (Tangram), projectontwikkelaar (New Babylon) en aannemingsbedrijf Ballast Nedam. "Iedereen wil alles doen voor om voor deze doelgroep een bijzonder woongebouw van goede kwaliteit te realiseren," aldus Mamadeus.
De woningen worden verhuurd onder de huurtoeslaggrens. Vijf procent van de woningen wordt speciaal gereserveerd voor jongeren tot 23 jaar. Mamadeus wil niet alleen jongeren een dak boven het hoofd bieden.

Change= biedt allerlei extra faciliteiten. Zo opent uitzendorganisatie USG People een filiaal in het complex om het voor een jongeren - mochten ze onverhoopt werkloos raken - makkelijker te maken weer een baan te vinden. Ook wordt in samenwerking met zorgverzekeraar CZ een speciale zorgpolis aangeboden. Samen met Ballast Nedam en woningcorporatie De Alliantie wordt een beheerorganisatie opgericht. "We willen op deze manier de soms kwetsbare jongeren helpen hun leven goed te organiseren," aldus Mamadeus. Bedoeling is dat jongeren de woning slechts voor een beperkt aantal jaren in gebruik nemen. Hij denkt dat te kunnen bereiken door vanaf de leeftijd van 30 jaar een hoge vrije sector huurprijs in rekening te brengen. Die werkwijze moet nog wel wettelijk mogelijk worden gemaakt.
Change= verwacht op korte termijn overeenstemming te bereiken met de gemeente Amsterdam over verwerving van de bouwgrond tegen een sociale grondprijs. De locatie naast de moskee aan de Derkinderenstraat was eerder in bezit van woonstichting De Key voor de bouw van een multifunctioneel complex met woningen en welzijnsvoorzieningen. Vanwege de crisis werd dat plan geannuleerd. Ook verwacht Mamadeus op korte termijn duidelijkheid over de financiering. Volgens hem zijn de gesprekken daarover met een 'grootbank' vergevorderd. Start bouw is voorzien 2014.

Change= heeft grootse bouwplannen. Het complex in Nieuw-West zou de eerste moeten zijn van een serie. Men spreekt zelfs over 20 complexen en tienduizend woningen. In Amsterdam wordt ook gekeken naar nieuwbouw tegenover Frankemaheerd aan de Dolingadreef in Amsterdam-Zuidoost. Buiten Amsterdam wil de organisatie ook Utrecht, Rotterdam en Den Haag gaan bouwen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.