Nieuwbouwmarkt trekt wat aan

22.08.14
Nieuwbouwmarkt trekt wat aan in Amsterdam

De afzet van nieuwbouwwoningen is in Amsterdam het eerste half jaar van 2014 flink gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt vooral door de oplevering van 800 markthuurwoningen (vorig jaar 515 in hele jaar). Ook de afzet van nieuwbouw koopwoningen vertoont enig teken van herstel. Vorig jaar werden er 1173 verkocht, terwijl dit eerste half jaar ten minste 650 nieuwbouwwoningen zijn verkocht (eventuele verkoop van collectieve kavels ontbreken nog).

In 2013 liet de afzet van reguliere nieuwbouw koopwoningen nog geen enkel herstel zien. Er werden in Amsterdam 816 van deze woningen verkocht tegenover 819 in 2012. De totale afzet van nieuwbouw marktwoningen daalde licht van 1.895 naar 1.688 woningen. Dit is het totaal van koopwoningen, kavels, starterswoningen en marktsector huurwoningen. Het langjarig gemiddelde ligt op ruim 2000 woningen.

 

Aanbod marktwoningen in Amsterdam

 

Het aanbod bestond in 2013 uit 1.924 reguliere nieuwbouw koopwoningen, 382 ‘bouwnummers’ uitgegeven als kavel (zowel individueel als collectief) en 181 appartementen in te transformeren/getransformeerde bedrijfsruimten. Onderdeel van het totaalaanbod was een restant van 778 onverkochte woningen uit eerdere jaren. Eind december 2013 waren er nog 751 woningen onverkocht. Van het totaalaanbod van zo'n 2400 woningen werd 69 procent verkocht. Dit afzetpercentage is gelijk aan dat van 2012. Vooral in stadsdeel Noord liep de verkoop goed: 91% verkocht. De beste afzetresultaten van de reguliere nieuwbouw buiten de ring bevindt zich in de prijsklasse van twee tot drie ton. Zowel binnen de ring als buiten de ring zijn er goedkopere nieuwbouwwoningen aangeboden dan de jaren ervoor. Maar binnen de ring kost zo'n 60 procent van het aanbod nog altijd meer dan drie ton, afgezien van de starterswoningen zoals de studio's in het GAK-gebouw.

 

Aanbod reguliere nieuwbouw binnen de ring

Aanbod reguliere nieuwbouw buiten de ring

Aanbod in beide grafieken exclusief kavels en starterswoningenDe trend in de nieuwbouw is meer kavels, meer markthuur en meer starterswoningen. Grote projecten met starterswoningen zijn Villa Mokum (Oost, Amstelkwartier) en De Studio (West, GAK-gebouw). Hoewel het aanbod aan nieuwe starterswoningen wat lager uitviel dan in 2012, verwacht het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam in 2014 weer een toename. Maar: "Het reguliere aanbod blijft vooralsnog laag en vertoont nog geen herstel."

 

Bron: alle cijfers zijn afkomstig van het W-Team, Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam. Met name: Rapportage Aanbod & Afzet 2013. Dit rapport is via onderstaande link te downloaden.

In 2013 liet de afzet van reguliere nieuwbouw koopwoningen nog geen enkel herstel zien." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS