Nieuwe voorrangsregels voor Amsterdammers en beperkingen voor verhuurders

29.05.19
Nieuwe voorrangsregels voor Amsterdammers en beperkingen voor verhuurders
Strengere regels voor kamerverhuur en toeristische verhuur, én voorrang voor onderwijs- en zorgpersoneel en jongeren. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen die het college vanaf 2020 wil doorvoeren in de huisvestingsverordening. Met de nieuwe maatregelen wil het college de leefbaarheid in wijken bevorderen, huurders beschermen en verdere prijsopdrijving door woningopkoop voor verhuur ('buy-to-let') beperken.
Een overzicht van de plannen:
 
Voorrang voor onderwijs- en zorgpersoneel
Mensen die in Amsterdam minimaal 20 uur per week werken in de zorgsector of het onderwijs, krijgen voorrang op bepaalde woningen. Dit kunnen zowel sociale als middeldure huurwoningen zijn.
 
Voorrang voor jongeren
Jongeren met binding aan Amsterdam krijgen met voorrang toegang tot  jongerenhuurwoningen. Binding: de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken in de gemeente hebben gewoond. De volgorde wordt verder zoals gebruikelijk bepaald door de lengte van de inschrijfduur bij Woningnet.
 
Dezelfde regels voor woningen en woonboten
De regels uit de Huisvestingsverordening gelden vanaf 2020 óók voor woonboten. Dit zijn onder andere regels voor kamerverhuur, vakantieverhuur en Bed & Breakfast.
 
Voorrangsregels voor middensegment
Er komen voorrangsregels voor het gereguleerde middensegment. Woningen die tenminste 61 m2 groot zijn en drie kamers of meer hebben, worden met voorrang toegewezen aan gezinnen.
Voor goedkopere middeldure huurwoningen (2019: huurprijs tot € 876,55) komen eerst mensen met een lager middeninkomen in aanmerking, en daarna de overige middeninkomens (2019: huishoudinkomen tot € 49.065).
 
Woningzoekenden die een sociale huurwoning in de woningmarktregio achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing. Als het gaat om middeldure huurwoningen voor gezinnen en/of voor huishoudens met een lager middeninkomen, krijgen doorstromers voorrang als ze aan de passendheidseisen voor die woningen voldoen.
 
Maximum aan Bed & Breakfasts
Voor de exploitatie van een B&B is een nieuwe vergunning nodig. Per wijk komt er een quotum. Als er meer aanvragen zijn dan het quotum, wordt er geloot. Voor bestaande B&B-houders die worden uitgeloot geldt een overgangsregeling van twee jaar volgens de oude regels. Een B&B-vergunning geldt voor maximaal vijf jaar en wordt daarna, als het quotum in de wijk is bereikt, opnieuw verloot. Om te voorkomen dat één eigenaar meer dan een B&B exploiteert, geldt vanaf 2020 dat vergunningen alleen worden verstrekt aan de eigenaar die er zelf woont. Daarnaast mag, naast het bestaande maximum van 40 procent van de woning, maximaal 61 vierkante meter verhuurd worden.
 
Kamerverhuur
Het college wil de nadelen van verkamering tegengaan. Er komt per wijk én per gebouw een maximum aan te verlenen vergunningen. Deze vergunningen zijn tijdelijk. De vergunning vervalt voor een adres wanneer er gedurende drie maanden minder dan drie bewoners staan ingeschreven op het adres waarvoor de vergunning is afgegeven. Er mag één persoon per kamer wonen en iedere huurder krijgt een eigen en individueel huurcontract. Dit zorgt ervoor dat huurders meer rechtsbescherming hebben en een te hoge huur kunnen aanvechten bij de Huurcommissie.
 
'Hospitaverhuur'
Er mag maximaal één huishouden inwonen bij de verhuurder en de verhuur mag pas ingaan als de verhuurder er zelf twee jaar heeft gewoond. Voor mantelzorgers en familieleden geldt deze laatste voorwaarde niet.
 
Vakantieverhuur
Amsterdam overweegt in bepaalde wijken vakantieverhuur geheel te verbieden. Deze mogelijkheid wordt opgenomen in de nieuwe verordening. Sinds eind 2017 geldt een meldplicht vakantieverhuur; de verhuurtermijn is sinds dit jaar verkort van 60 naar 30 dagen.

De voorstellen tot wijziging van de huisvestingsverordening liggen vanaf 1 juni tot 13 juli ter inspraak (zie HIER). De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde wijzigingen aan het eind van dit jaar en besluit of de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.