Nog drie kandidaten voor Kleiburg

22.06.11

Nog drie kandidaten voor Kleiburg

Drie partijen hebben hun uitgewerkte plannen voor de herontwikkeling van Kleiburg ingediend bij Woningstichting Rochdale. De vierde geselecteerde partij, Dijkhuis Vastgoed Management (DVM), heeft zich teruggetrokken. Rochdale gaat nu kijken naar de financiële haalbaarheid, de zekerheden die partijen kunnen bieden, én de bijdrage die de vernieuwde flat en zijn bewoners levert aan de verbetering van de buurt. Uiterlijk 1 september besluit Rochdale of herontwikkeling haalbaar is, en zo ja welk plan daarvoor het beste in aanmerking komt. Ook het stadsdeel moet instemmen met de herontwikkeling.

Eind vorig jaar maakte Rochdale bekend niet in staat te zijn de geplande zwaar verliesgevende herontwikkeling van de Bijlmerflat uit te voeren. Voor een symbolisch bedrag zou de corporatie bereid zijn de flat over te dragen aan een partij die met een goed en haalbaar plan komt. Uit de vele plannen die werden ingediend, heeft Rochdale er vier geselecteerd. Daarvan resteren nog het Consortium De Flat (Hendriks CPO, Vireo Vastgoed, Hollands Licht, KondorWessels Vastgoed), de groep Lingotto Ontwikkeling BV / Van Wijnen West BV / Van Ieperen Groep BV / Dick van Gameren Architecten; en tenslotte de groep M.J. De Nijs Projectontwikkeling / UBA Projectontwikkeling / DOK Architecten.

De drie plannen lopen sterk uiteen. Het Consortium De Flat mikt op zelfbouwers, die zelf de casco koopwoningen afbouwen. De woningen kunnen sterk variëren in grootte omdat er horizontale of verticale verbindingen worden gemaakt. Lingotto en partners kiezen voor een drastische transformatie van de flat om individeel herkenbare woningen met een royale buitenruimte te maken. Ook hier worden appartementen vertikaal verbonden om ook grote woningen te creëren. In de tweelaagse plint komen woningen. Dit consortium wil de bovenste twee woonlagen verwijderen om de massaliteit van het complex te verminderen.

De Nijs e.a willen het huidige aantal woningen (ca. 500) overeind houden, maar wel veel meer ontsluitingen maken. Er komt een grote variëteit aan woningtypes waarvan - ook hier - een groot aantal als cascowoning. De plint wordt verlevendigd door woon/werkwoningen (atelierwoningen met een privétuin), en voorzieningen als een kinderdagverblijf. De bergingen komen op de tweede verdieping.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.