NVB voorspelt tweede dip

24.01.11

NVB voorspelt tweede dip in woningproductie

De NVB, de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, is somber over de woningproductie. "We hebben te maken met een 'double-dipscenario', aldus voorzitter Jo Goossens. Hij verwacht dat de dalende lijn in verkopen van nieuwbouw van de laatste twee kwartalen zich zal doorzetten. De NVB verwacht circa 1500 verkopen van nieuwbouwwoningen per maand in 2011. De NVB roept het kabinet op de overblijvende stimuleringssubsidies opnieuw in te zetten en regie te voeren wat betreft de leningscriteria die banken hanteren.

In normale jaren verkochten de gezamenlijke ontwikkelaars in Nederland gemiddeld ongeveer 4 duizend nieuwbouwwoningen per maand.  Tijdens de crisis nam dit aantal af tot uiteindelijk iets meer dan duizend  per maand eind 2008. Nadien vond een verrassend herstel plaats, maar na het tweede kwartaal van 2010 zakten de verkopen weer in.
Vanwege dit verloop is de NVB veel somberder dan het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Dat gaat ervan uit dat de woningproductie in 2010 z’n dieptepunt heeft bereikt.

De NVB verwacht daarentegen dat de dalende lijn van de laatste twee kwartalen zal doorzetten. De EIB baseert zich op verleende bouwvergunningen en dat is volgens de NVB "in deze merkwaardige tijden" geen geschikte methode: "Een vergunning zegt weinig meer over de daadwerkelijke bouwproductie."
De NVB wijst op nog enkele ongunstige factoren. De rente lijkt te stijgen en zowel de AFM als het Waarborgfonds Eigen Woningen (van de NHG-garantie) hebben besloten de leningscriteria flink aan te scherpen in 2011. Voor starters wordt het daardoor nog moeilijker om een huis te kopen. Daar komt nog bij dat diverse crisismaatregelen al weer zijn beëindigd. De NVB wijst ook nog op strengere energienormen (epc) wat het bouwen sinds 1 januari weer duurder maakt.

Tweede dip

Omdat de weinig woningen in aanbouw worden genomen, zal het aantal opleveringen in 2013 in elkaar zakken volgens het NVB tot minder dan 50 duizend huur- en koopwoningen in 2013.  Dat is nog minder dan het voorlopige dieptepunt 2010 waarin naar  schatting zo'n 62 duizend woningen zijn opgeleverd.

De NVB schetst dramatische  consequenties voor de bouwsector: Nu reeds heeft de ontwikkelsector 30 tot 50% procent van de (personeels)capaciteit verloren en deze ‘drain’ zal onherroepelijk doorgaan als het beeld niet snel verandert. De bouwbedrijven ijlen altijd na ten opzichte van de ontwikkelaars, maar ook bij de bouwbedrijven zien we een soortgelijke ontwikkeling. Om nog maar te zwijgen van de situatie bij gemeenten, ook daar zien we veel verlies van know-how." De NVB vreest  dat er geen geschoolde mensen meer te krijgen zijn als de woningmarkt weer aantrekt.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS