"Onderhoud, onderhoud, onderhoud"

11.02.14
Renovatie flats Het Breed, Amsterdam Noord - foto Sander Baks
"Onderhoud, onderhoud, onderhoud"

Remine Alberts van de SP kwam tijdens het NUL20-verkiezingsdebat met de slogan 'onderhoud, onderhoud, onderhoud', als variatie op het adagium 'bouwen, bouwen, bouwen'. Alberts benadrukte dat de SP ook graag wil dat er meer woningen komen, maar dat in deze moeilijke economische tijden in ieder geval de bestaande voorraad moet worden gekoesterd.
Haar partij signaleert te vaak dat sociale huurwoningen slecht onderhouden zijn, terwijl mensen met een laag inkomen recht hebben op goede woningen. De basiskwaliteit van woningen is volgens de SP niet altijd op orde, terwijl huiseigenaren daar verantwoordelijk voor zijn. Ook Femke Roosma van Groenlinks liet weten regelmatig te schrikken van de situatie waarin mensen moeten wonen. Desgevraagd vindt zij niet dat er prestatieafspraken moeten komen over de minimale kwaliteitseisen. “We moeten eerder beboeten als de basiskwaliteit niet op orde is.” Daarmee suggereren beide partijen dat de controle door Bouw- en woningtoezicht en het aanschrijfbeleid van de gemeente tekortschiet.
Gerard Anderiessen, bestuurder van Stadgenoot, bevestigt dat corporaties geworsteld hebben met achterstallig onderhoud: "Door de crisis zijn allerlei sloop/nieuwbouwprogramma's uitgesteld of zelfs teruggetrokken. Vanwege voorgenomen sloop was het onderhoud aan de woningen geminimaliseerd. We zijn sindsdien hard bezig de basiskwaliteit van alle woningen op peil te brengen. De investeringen in onderhoud is een van de weinige posten die de afgelopen jaren intact is gebleven. Daar is niet op bezuinigd."
Bij groot onderhoud is instemming vereist van 70 procent van de bewoners. D66 en VVD vinden die norm veel te streng. Het hindert de verduurzaming van de stad. Alberts houdt wel vast aan de zeventig procentnorm: “Als zo´n renovatie mensen iets oplevert, dan stemmen zij heus wel in. Maar zij doen dat niet als dat voor hun negatieve gevolgen heeft. Het plan is dan niet goed genoeg.”

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.